Meniu Uždaryti

,,Motyvuoti mokytojai ir tėvai, – motyvuoti mokiniai”

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Gargždų ,,Minijos” progimnazijos administracija, 5-8 klasių auklėtojos ir matematikos mokytojos kartu su kolegomis iš Endriejavo, Lapių, Kretingalės ir Dituvos pagrindinių mokyklų įsijungė į ES bendrai finansuojamą projektą  ,,Motyvuoti mokytojai ir tėvai, – motyvuoti mokiniai”, kurio tikslas – bendrojo ugdymo kokybės gerinimas telkiant mokyklos bendruomenę (tėvų mokymas ir informavimas apie vaikų ugdymo poreikius, aktyvesnis tėvų ir mokinių įsitraukimas į mokyklos savivaldą, mokyklos mikroklimato gerinimas, demokratinių mokyklos gyvenimo procesų tobulinimas, ugdymo ir mokymo programų įgyvendinimas bendradarbiaujant su švietimo ir kitomis įstaigomis ir pan.).

Ruoštis projektui klasių vadovės, matematikos mokytojos bei mokyklos administracija ruoštis pradėjo dar 2018 m. pavasarį. Klasių vadovės ir matematikos mokytojos dalyvavo mokymuose  „Ugdantysis vadovavimas (individualus koučingas)”, “Ryšio su mokiniais kūrimas ir klasės kaip komandos formavimas”, “Individualių sisteminių tėvų  konsultacijų vedimas. “. Direkcijos nariai kvalifikaciją kėlė dalyvaudami mokymuose “Kaip dirbti su tėvų aktyvu  ir mokinių taryba, siekiant juos padaryti mokyklos ir mokymosi ambasadoriais”, “Darbuotojų motyvacijos skatinimas, veiklos vertinimas, efektyvaus grįžtamojo ryšio teikimas”, “Renginių su įvairiomis suinteresuotomis šalimis vedimas ir moderavimas, naudojant dalyvaujančiosios lyderystės metodus”.

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. progimnazijoje pradėtos naujos veiklos: individualios matematikos mokytojų ir klasių vadovų konsultacijos su 5-7 klasių mokiniais ir jų tėvais; rengiami aktyviai į mokinio ugdymo procesą įtraukiantys matematikos projektai tėvams, organizuojami bendri mokinių, mokytojų ir tėvų susirinkimai, siekiant  tėvus įtraukti klasės ir visos mokyklos gyvenimą ir bendrai spręsti visiems aktualius klausimus. Šiais mokslo metais vyksta mokymai klasių tėvų komitetų pirmininkams.

Bendra mokinių, mokytojų ir tėvų sesija 2019 lapkritis

Bendra mokinių, mokytojų ir tėvų sesija 2018 m. spalis

Bendras progimnazijos tarybos, seniūnu tarybos, mokyklos admnistracijos ir matematikos mokytojų renginys 2019 m. kovo 14 d. >>>

Aktyviai į mokinio ugdymo procesą tėvus įtraukiantys matematikos projektai:

Mano augintinis koordinačių plokštumoje

Mano namai matematiko žvilgsniu

Apskritimo ir spalvų kelias

Kryžiažodis. Paprastosios trupmenos

Senieji matavimo vienetai, naudoti Lietuvoje

Kelionė į MEMEL NORD muziejų

 Pasaulio statiniai ir geometrinės figūrosPasaulio statiniai ir geometrinės figūros

Piešinys – matematikos uždavinys

Gargždų miesto architektūra matematiko akimis

Mamos desertas

Moku gaminti

Ploto skaičiavimas langelio metodu

Gaminu erdvinę figūrą

Matematikos elementai margučiuse

Sudėtinės figūros ploto skaičiavimas

Tangrama – kiaušinis

Šeimos taurė

Gargždų architektūra koordinačių plokštumoje

 Erdvinių figūrų gamybaErdvinių figūrų gamyba

 

Bendros klasių mokinių, mokytojų ir tėvų sesijos (2018 m. ruduo)

5a5b, 5c, 5d5e

6a6b6c6d6e

7a7b7c7d7e

8a8b8c8d8e

 

Bendros klasių mokinių, mokytojų ir tėvų sesijos (2019 m. pavasaris)

5a5b5c5d5e

6a6b6c6d, 6e

7a7b7c7d7e

8a8b8c8d, 8e

 

PROJEKTO ,,MOTYVUOTI MOKYTOJAI IR TĖVAI, – MOTYVUOTI MOKINIAI” VEIKLŲ APIBENDRINIMAS

Pakeisti teksto dydį