Meniu Uždaryti

Laisvos darbo vietos

Gargždų „Minijos“ progimnazija skelbia atranką laisvoms darbo vietoms užimti nuo 2022-09-01

Pradinio ugdymo mokytojo (darbui su 1-mų klasių mokiniais). Dirbti pagal neterminuotą darbo sutartį.

Reikalavimai:

 • Aukštasis universitetinis ar pedagoginis išsilavinimas, pradinio ugdymo mokytojo kvalifikacija.
 • Gebėjimas ugdymo veikloje taikyti informacines technologijas.
 • Gebėjimas taikyti aktyvaus mokymo metodus, bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.
 • Gebėti dirbti su spec. ugdymosi poreikių turinčiais vaikais.
 • Pretendentas turi atitikti Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 48 straipsnio reikalavimus;

 

Mokytojo padėjėjo.  Dirbti pagal terminuotą darbo

Darbo pobūdis: padeda mokiniui orientuotis ir judėti su ugdymu susijusioje aplinkoje, mokykloje pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, išvykų metu; 2. įsitraukia į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauja; 3. padeda mokiniui suprasti mokytojo skirtas užduotis, talkina jas atliekant; 4. padeda tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis; 5. bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais mokyklos specialistais

Reikalavimai:

 • Vidurinis išsilavinimas;
 • Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas, pareigingumas.

 

Logopedo. Dirbti pagal neterminuotą darbo sutartį

Reikalavimai:

 • Aukštasis universitetinis išsilavinimas, logopedo kvalifikacija;
 • Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
 • Gebėjimas dirbti su skirtingo amžiaus mokiniais;
 • Iniciatyvumas, kūrybiškumas, atsakingumas;
 • Gebėjimas dirbti komandoje.
 • Pretendentas turi atitikti Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 48 straipsnio reikalavimus;

 

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą.

Pretendentai iki 2022-06-30 pateikia šiuos dokumentus:

 • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Gyvenimo aprašymą (CV).

CV ir kitus dokumentus su nuoroda „Pradinių klasių mokytojas(-a)”, „Mokytojo padėjėjas(-a)“, „Logopedas(-ė)“ siųsti el. paštu info@minijos.lt . Geriausiai reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime el. paštu ir su reikalingais dokumentais pakviesime pokalbiui.

Atsiradus tinkamam kandidatui, konkursas bus nutrauktas.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Direktorius Julius Gindulis – tel. 8 602 81 622

Pakeisti teksto dydį