Meniu Uždaryti

Prioritetai, tikslas ir uždaviniai

2019 – 2020 m. m. Gargždų „Minijos“ progimnazijos veiklos prioritetas, tikslas, uždaviniai

Prioritetas – ugdymo kokybės gerinimas.

Tikslas – mokinių pasiekimų gerinimas, tobulinant mokymosi organizavimą ir bendruomenės mokymąsi komandomis, siekiant kiekvieno mokinio asmenybės ūgties.

  1. Pagerinti mokinių rezultatus, įdiegiant mokinių, mokytojų, tėvų įsitraukimo ir motyvacijos stiprinimo sistemą.
  2. Tobulinti mokinio pasiekimų ir individualios pažangos pamatavimą.
  3. Ugdyti mokinių socialines emocines kompetencijas.
  4. Skatinti mokytojų lyderystę ir veikimą komandomis.
Pakeisti teksto dydį