Meniu Uždaryti

Water Is Life

Erasmus + programos 2 pagrindinio veiksmo KA229 bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių projektas  2018-1-DE03-KA229-047332_4 “Water Is Life”  skirtas pažinimo ir socialinių kompetencijų ugdymui.

Veikla:  pažintinė  ir tiriamoji veikla

Temos- aplinkosauga ir klimato kaita; energija ir šaltiniai; užsienio kalbų mokymas ir mokymasis Įgyvendinama per mokinių mainus ir gerosios darbo patirties sklaidą Lietuva, Bulgarija, Graikija Portugalija, Vokietija

Projekto aprašas

Erasmus+   programos tarptautinio mokyklų mainų projekto „Vanduo yra gyvenimas“ tikslas yra supažindinti mokyklinę bendruomenę su  vandens svarba žmogui ir jo aplinkai,  padėti įsisąmoninti, kad vandens ištekliai yra riboti. Mokiniai mokysis  tyrinėti vandens kokybę, vandens išteklių priežiūros problemas bei  tvaraus vandens išteklių valdymo problemas.

Veiklų metu mokiniai turės galimybę patyrinėti, kaip  klimato kaita, vandens tarša gali įvairiai paveikti jų gyvenimą. Atliekant įvairius gamtos stebėsenos darbus, atliekant mėgėjiškus tyrimus, analizuojant  tyrimų bei apklausų apie vandens vartosenos įgūdžius rezultatus, fotografuojant kraštovaizdžius, kurdami informacinį lankstinuką apie tvarų vandens naudojimą  mokiniai ugdysis kritinio mąstymo, bendradarbiavimo, kūrybiškumo bei  komunikavimo įgūdžius. Mokinių mainų programos metu mokiniai dirba mišriose daugiakalbėse grupėse, tai padeda jiems ugdytis tarpkultūrinius, kūrybinius, komunikacinius, mokslinius ir socialinius įgūdžius. Jie  naudoja naujas technologijas kaip vertingą komunikacijos priemonę. Naudodami anglų kalbą kaip bendravimo kalbą ir projekto darbo kalbą mokiniai pagerina kalbinius įgūdžius.

Visų projekte dalyvaujančių šalių mokiniai kurs video filmus apie atsakingą vandens išteklių naudojimą, parengs informacinius lankstinukus, išleis kalendorių su kraštovaizdžiais ir patarimais tvaraus vandens tvarkymo tema.

Viso šalys siekia, kad mokiniai suprastų tvaraus vystymosi būtinybę ir norą veikti atitinkamai, išsiugdytų įgūdį  atsakingai naudotis ir valdyti gamtos išteklius.

Tarptautinis piešinių konkursas “Gelbėkime vandenyną”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakeisti teksto dydį