Meniu Uždaryti

Gyvenimo įgūdžių programa

Informacija apie Gyvenimo įgūdžių programą

 

Gyvenimo įgūdžių programa(dalyko paskirtis, tikslas ir uždaviniai, kompetencijos, mokymo(si) turinys)

https://www.emokykla.lt/bendrosios-programos/visos-bendrosios-programos/48?st=2

Pradinio ugdymo(1–4 kl.) Gyvenimo įgūdžių bendroji programa

https://www.emokykla.lt/bendrosios-programos/pradinis-ugdymas/48?st=1

Skaitmeninės mokymo priemonės, metodinė medžiaga, ilgalaikiai pamokų planai 1–4 klasėms:

https://www.emokykla.lt/bendrosios-programos/pradinis-ugdymas/48?clases=&educations=&res=2&st=1&types=10

 

Pagrindinio ugdymo(5–8 kl.) Gyvenimo įgūdžių bendroji programa

https://www.emokykla.lt/bendrosios-programos/pagrindinis-ugdymas/48?st=2

Skaitmeninės mokymo priemonės, metodinė medžiaga, ilgalaikiai pamokų planai 5–8 klasėms:

https://www.emokykla.lt/bendrosios-programos/pagrindinis-ugdymas/48?clases=&educations=&res=2&st=2&types=10

Gyvenimo įgūdžių ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijos 5-10 (II gimnazijos) klasėms:

https://www.emokykla.lt/metodine-medziaga/medziaga/perziura/176?r=1

Nuoroda į Švietimo mokslo ir sporto organizuotą konsultaciją tėvams(įrašas):

https://www.youtube.com/watch?v=QRJoON4LyLU

Pakeisti teksto dydį