Meniu Uždaryti

„MATHEMATICS WITH GAMES AND FUN IN ALL EUROPE“

Erasmus+ KA229 mokyklų mainų partnerysčių projektas

„MATHEMATICS WITH GAMES AND FUN IN ALL EUROPE“

„Matematika Europoje su žaidimais ir linksmybėmis“

Projekto Nr. 2019-1-IT02-KA229-063342_5

Projekto metu bus organizuojama bendra veikla, parodos ir vizitai, kuriami trumpametražiai filmai, dalijimasis patirtimi. Projekto veiklose lavinamas matematinis ir loginis mąstymas.

TIKSLAI: Keistis žiniomis ir patirtimi apie matematikos mokymą ir mokymąsi partnerių šalyse. Atrasti inovatyvius mokymo(si) būdus, sukurti mokymo(si) aplinką, kurioje mokiniai galėtų įgyti žinių projekto šalių partnerių lygiu. Suteikti galimybę moksleiviams imtis iniciatyvos, ugdyti kūrybiškumą. Taikyti įgytas žinias ir keistis jomis naudojantis informacinėmis technologijomis, bendradarbiaujant su projekto partneriais. Tobulinti dalyvių užsienio kalbos įgūdžius.

REZULTATAI: Sukurta projekto internetinė svetainė, eTwining ir „Facebook“ puslapis ir elektroninė projekto knyga. Atlikti Mini PISA vertinimai. Mokiniai patobulins matematikos žinias, pasidalins ir žais matematinius bei loginius žaidimus, pagilins anglų kalbos žinias.

PROJEKTO POVEIKIS MOKYKLOS BENDRUOMENEI: Mokiniai pagilins matematinio raštingumo kompetenciją, įgis pasitikėjimo savimi, ugdys iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijas, gerins anglų kalbos žinias. Mokytojai įvaldys naujus mokymo(si) metodus, patobulins pamokos vadybą. Skatinama mokytojų lyderystė ir veikimas komandomis.


INFORMACIJA

Project plan

Project Calendar

Activities in Mobilities


SKAIDRĖS

System of education

Mobility in Italy

Maths in daily 5

Maths in daily 4

Maths in daily 3

Maths in daily 2

Maths in daily 1

Mathematics subjects in the curriculum. Grade 4

Mobility in Turkey

Projekto pristatymas

The presentation of Lithuania

 


STRAIPSNIAI

Tarptautinis Erasmus+ projektas ,,Mathematics with game and fun in all Europe”

Matematikos mokėsi ir Turkijoje, ir Italijoje

PROJEKTŲ MUGĖ 2020

Matematika linksmai

„Minijos“ pradinukai matematikos mokysis žaisdami

Mokyklų mainų partnerysčių projekto „MATHEMATICS WITH GAMES AND FUN IN ALL EUROPE“ pirmasis mobilumas

Erasmus+ projekto “Mathematics with games and fun in all Europe” dalyviai Italijoje.

 

Pakeisti teksto dydį