Meniu Uždaryti

Tarptautinis Erasmus+ KA229 projektas „Mathematics with games and fun in all Europe“

TARPTAUTINIS ERASMUS+ PROJEKTAS: Mokyklų mainų partnerysčių KA229 projektas

PROJEKTO PAVADINIMAS: Mathematics with games and fun in all Europe“

PROJEKTO NUMERIS: 2019-1-IT02-KA229-063342_5

PARTNERIŲ ŠALYS: Italija, Kroatija, Lenkija, Lietuva, Rumunija. Turkija.

PROJEKTO TRUKMĖ: 3 metai.

FINANSAVIMO ŠALTINIS: projektas finansuojamas Erasmus+ programos.

PROJEKTĄ KOORDINUOJA: anglų kalbos mokytoja metodininkė Aušra Jašmontienė

VEIKLOS:

Tarptautiniai mokinių mainai.

Bendros mokymo medžiagos kūrimas.

Mokytojų profesinės plėtros seminarai.

Informacinių technologijų naudojimas mokymesi.

Matematinių ir loginių žaidimų kūrybinių dirbtuvių įgyvendinimas.

Projekto sklaidos renginiai.

Socialinių medijų naudojimas komunikacijai ir sklaidai.

TIKSLAI:

Keistis žiniomis ir patirtimi apie matematikos mokymą bei mokymąsi partnerių šalyse.

Atrasti inovatyvius mokymo(si) metodus ir sukurti aplinką, kurioje mokiniai galėtų gilinti matematikos žinias.

Suteikti moksleiviams galimybę ugdyti kūrybiškumą ir skatinti jų iniciatyvą.

Pritaikyti įgytas žinias ir dalintis jomis su projekto partneriais, naudojantis informacinėmis technologijomis.

Tobulinti dalyvių užsienio kalbos įgūdžius.

REZULTATAI:

Projekto sklaidai sukurta internetinė svetainė, elektroninė knyga, eTwinning platformos puslapis ir „Facebook“ socialinio tinklo projekto paskyra.

Įgyvendinti Mini PISA kompetencijų vertinimai.

Pagerinti mokinių matematikos įgūdžiai bei praturtintas mokymosi procesas pasidalijant matematiniais ir loginiais žaidimais.

Pagilintos anglų kalbos žinios.

PROJEKTO POVEIKIS MOKYKLOS BENDRUOMENEI:

Mokiniai pagilins matematinio raštingumo kompetenciją, stiprins pasitikėjimą savimi, ugdys iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijas, gerins anglų kalbos žinias. Mokytojai įsisavins naujus mokymo(si) metodus, patobulins pamokų vadybą, bus skatinama mokytojų lyderystė ir darbas komandose.

NUORODOS Į PUBLIKACIJAS:

Nuotolinis mokymas ir karantinas nėra kliūtis dalyvauti projekte

Sklaida. Klaipėdos rajono laikraštis „Banga“

Sklaida. Klaipėdos rajono laikraštis „Banga“

 

Pakeisti teksto dydį