Meniu Uždaryti

Sveikatos priežiūra

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTĖS VYKDANČIOS SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ MOKYKLOJE

Visuomenės sveikatos specialistė Rasa Palionienė

(dirba pradinių klasių korpuse 5 kabinete, aptarnauja šias klases:

1a, 1b, 1e, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3d)

DARBO LAIKAS:

Trečiadienis – 7:00 – 17:00 val.

Pietų pertrauka – 12:00 – 12:30 val.

Tėvai konsultuojami:

Trečiadieniais nuo 14:00 iki 16:00 val.

Tel. Nr.: 8 655 40 837; el. paštas: rasa.palioniene@visuomenessveikata.lt

 

Visuomenės sveikatos specialistė Violeta Žutautienė 

Gargždų „Minijos“ progimnazijos kabinete Nr. 096
Aptarnauja šias klases: 1c,1d, 2d, 2e, 3c, 3e, 4 a, b, c, d, e, 5 – 8

DARBO LAIKAS:

Pirmadienis, antradienis – 8.00 – 18.00 val.

Trečiadienis, ketvirtadienis – 8.00 – 17.00 val.

Penktadienis – 8.00 – 16.50 val.

Pietų pertrauka: – 12.00 – 12.30 val.

Tėvai konsultuojami:

Antradieniais nuo 8.00 iki 8.40 val.

Ketvirtadieniais nuo 12.30 iki 13.15 val.

Tel. Nr. 8 655 40 826; el. paštas v.zutautiene@visuomenessveikata.lt

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos mokykloje:

 • renka, kaupia ir analizuoja duomenis apie mokinių sveikatos būklę;
  • pateikia pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl mokinių sveikatos bei koordinuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą;
  • mokinio, pradėjusio lankyti mokyklą, tėvu (globėju, rūpintoju) aptaria mokinio sveikatos
  stiprinimo ir saugos poreikį;
  • tikrina bei vertina mokinių asmens higieną, vaiko asmens higienos įgūdžius ir tekia
  pasiūlymus ugdymo įstaigos vadovui, vaiko tėvams ar teisėtiems jo atstovams;
  • mokyklos aplinkoje identifikuoja visuomenės sveikatos rizikos veiksnius;
  • dalyvauja nustatant mokyklos aplinkos sąlygų gerinimo prioritetus;
  • teikia sveikatos žinias mokyklos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos
  stiprinimo būdus, moko pritaikyti jas praktiškai;
  • teikia individualias konsultacijas mokyklos bendruomenei vaiko sveikatos klausimais;
  • organizuoja, veda paskaitas, pamokas, diskusijas, rengia žodinius, stendinius pranešimus, parodas, anotacijas, publikacijas, rekomendacijas, konkursus ir kitas aktyvius sveikatos ugdymo užsiėmimus vaikams, jų tėvams ar teisėtiems atstovams ir mokyklos darbuotojams vaikų sveikatos klausimais.
  • teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą mokykloje;
  • registruoja nelaimingus atsitikimus, įvykusius ugdymo proceso metu;
  • planuoja ir taiko užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones;
  • dalyvauja įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones;
  • konsultuoja mokyklos ar maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už mokinių
  maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais;
  • dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje ir įsivertinant mokyklos veiklą;
  • teikia pagalbą ir informaciją fizinio lavinimo mokytojams komplektuojant fizinio lavinimo
  ugdymo grupes pagal mokinių fizinį pajėgumą;
  • bendradarbiauja su asmens sveikatos ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei
  socialinės pagalbos įstaigų specialistais;
  • vykdo specialistui priskirtas veiklas šiose mokyklos patvirtintose vidaus dokumentuose
  patvirtintose tvarkos aprašuose:
  1. Mokinių apžiūros dėl asmens higienos;
  2. Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje;
  3. Pirmosios pagalbos organizavimo;
  4. Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (pvz.: vaistų laikymo, išdavimo,
  naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga;
  5. Mokyklos darbuotojų veiksmus įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas.

 

 

 

 

 

 

Pakeisti teksto dydį