Meniu Uždaryti

Sveikatos priežiūra

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTĖS VYKDANČIOS SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ MOKYKLOJE

Visuomenės sveikatos specialistė Rasa Palionienė

(dirba pradinių klasių korpuse 5 kabinete, aptarnauja šias klases:

1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2d, 4a, 4b, 4e)

DARBO LAIKAS:

Trečiadienis – 7:00 – 17:00 val.

Pietų pertrauka – 12:00 – 12:30 val.

Tėvai konsultuojami:

Trečiadieniais nuo 14:00 iki 16:00 val.

Tel. Nr.: 8 655 40 837; el. paštas: rasa.palioniene@visuomenessveikata.lt

 

Visuomenės sveikatos specialistė Violeta Žutautienė 

Gargždų „Minijos“ progimnazijos kabinete Nr. 096

DARBO LAIKAS:

Pirmadienis, antradienis – 8.00 – 18.00 val.

Trečiadienis, ketvirtadienis – 8.00 – 17.00 val.

Penktadienis – 8.00 – 16.50 val.

Pietų pertrauka: – 12.00 – 12.30 val.

Tėvai konsultuojami:

Antradieniais nuo 8.00 iki 8.40 val.

Ketvirtadieniais nuo 12.30 iki 13.15 val.

Tel. Nr. 8 655 40 826; el. paštas v.zutautiene@visuomenessveikata.lt

 

 

Visuomenės sveikatos specialisto vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje funkcijos:

 • renka, kaupia ir analizuoja duomenis apie mokinių sveikatos būklę;
 • pateikia pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl mokinių sveikatos bei koordinuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą;
 • su mokinio pradėjusio lankyti mokyklą tėvu (globėju, rūpintoju) aptaria mokinio sveikatos
  stiprinimo ir saugos poreikį,
 • tikrina bei vertina mokinių asmens higieną, vaiko asmens higienos įgūdžius ir tekia
  pasiūlymus ugdymo įstaigos vadovui, vaiko tėvams ar teisėtiems jo atstovams;
 • mokyklos aplinkoje identifikuoja visuomenės sveikatos rizikos veiksnius;
 • dalyvauja nustatant mokyklos aplinkos sąlygų gerinimo prioritetus;
 • teikia sveikatos žinias mokyklos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos
  stiprinimo būdus, moko pritaikyti jas praktiškai;
 • teikia individualias konsultacijas mokyklos bendruomenei vaiko sveikatos klausimais;
 • organizuoja, veda paskaitas, pamokas, diskusijas, rengia žodinius, stendinius pranešimus,
  parodas, anotacijas, publikacijas, rekomendacijas, konkursus, ir kitus aktyvius sveikatos ugdymo užsiėmimus vaikams, jų tėvams ar teisėtiems atstovams ir mokyklos darbuotojams vaikų sveikatos klausimais.
 • teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą mokykloje;
 • registruoja nelaimingus atsitikimus, įvykusius ugdymo proceso metu.

 

Apsaugos priemonės

 

 

 

Pakeisti teksto dydį