Meniu Uždaryti

Projektai

Gargždų „Minijos“ progimnazijoje vykdomi projektai

2020­–2021 m. m.

Eil.

Nr.

Projekto pavadinimas Projekto trukmė
Tarptautiniai projektai
1. Water Is Life ( Vanduo yra gyvenimas) Erasmus +  KA229 Mokyklų mainų projektas Vokietija, Graikija, Bulgarija, Lietuva, Portugalija. 2018–2021 m.
2. Be The Change…You Want To Be! (Nori pokyčių… Pradėk nuo saves” Erasmus+ KA229 Mokytojų trumpalaikių mokymosi projektas. 2018–2021 m.
3. Erasmus + projektas „Exchanges for All – 2020“ 2019–2021 m.
4. Nordplus Junior  projektas „Hope – Viltis“ 2020–2021 m.
5. „Mathematics with games and fun in all Europe“ (Matematika Europoje su žaidimais ir linksmybėmis) Erasmus + KA229 Mokyklų mainų projektas. 2019–2022 m.
6. Programos eTwinning projektas „Story time“ 2020–2021 m.
7. Tarptautinės asociacijos  „Exchanges for All“ narė Nuo 2017 m.
8. Tarptautinės „eTwinning“ programos projektas: „Computer and health“ 2020-2021 m.
9. Tarptautinės „eTwinning“ programos projektas: „#Integrated lessons“ 2020-2021 m.
10. Tarptautinės „eTwinning“ programos projektas: „#Reverse lesson“ 2020-2021 m.
Respublikiniai projektai
1. Geras mokymasis geroje mokykloje. 2018–2021 m.
2. Informatika pradiniame ugdyme 2018–2022 m.
3. „Atminties kelias“ 2020 m.
Rajoniniai projektai
1. Tęstinis skaitymo projektas „Nuotykiai su raganaite Lile“ 2015–2021 m.
2. Integruotas etnokultūros, lietuvių kalbos, muzikos projektas „Jurginės“. 2020–2021 m.
3. Projektas „Žaidimai moko“ 2020–2021 m. m.
Mokyklos projektai
1. „Minijos“ progimnazijos 3-ių klasių  ir Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos mokinių anglų kalbos projektas „Kalėdų stebuklai“. 2020 m.
2. „Minijos“ progimnazijos 3-ių klasių  ir Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos mokinių anglų kalbos projektas „Kelionė po paslaptingą šalį“. 2021 m.
3. Gargždų „Minijos“ progimnazijos Gobergiškės skyriaus ir Dauparų bendruomenės projektas „Įžiebiant Kalėdų žvaigždę“. 2020 m.
4. Gargždų „Minijos“ progimnazijos Gobergiškės skyriaus ir Dauparų bendruomenės bei Dauparų filialo bibliotekos projektas  „Su knyga gyventi linksmiau“ . 2020–2021 m.
5. „Minijos“ progimnazijos ir Gargždų vaikų bibliotekos projektas „Švari aplinka – sveikas žmogus“. 2020 m.
6. Integruotas lietuvių kalbos ir literatūros , muzikos, etnokultūros projektas „Ožio diena“. 2020 m.
7. 1c klasės mokinių ir Gargždų vaikų muzikos mokyklos projektas ,,Žodžio ir vaizdo dermė“. 2020–2021 m. m.
8. Savanorystės projektas „Tiesiame gerumo tiltus“, bendradarbiaujant su Gargždų socialinių paslaugų centru. 2020 m.
9. Tęstinis projektas ,,Pradinukai – žvėreliams ir paukšteliams“, bendradarbiaujant su valstybinių miškų urėdija, VĮ Kretingos regioninio padalinio Klaipėdos girininkija. 2021 m.
10. Projektas ,,Mano raidės”, skirtas 1 kl. mokiniams, lankantiems logopedines pratybas. 2020–2021 m. m.
11. Projektas ,,Kalbos garsai”, skirtas 2 kl. mokiniams, lankantiems logopedines pratybas. 2020–2021 m. m.
12. Projektas „Žaidimų laukas“ Gargždų  „Minijos“ progimnazijos Jakų ir Gobergiškės skyriaus ikimokyklinio amžiaus vaikams. 2020 m.
13.  Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos  ir „Minijos“ progimnazijos tarpmokyklinis projektas „Vilko vaikai“. 2020–2021 m. m.
14. Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos  ir „Minijos“ progimnazijos tarpmokyklinis projektas „Mokomės istorijos ir anglų kalbos per vizualizaciją“. 2020–2021 m. m.
15. Integruotas istorijos, IT, bibliotekos projektas „Arabų palikimas: pasakos“. 2020–2021 m. m.
Pakeisti teksto dydį