Meniu Uždaryti

Darbuotojai

GARGŽDŲ „MINIJOS“ PROGIMNAZIJOS 2020-2021 M. M. PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.  

Pavardė, vardas

 

Įgytas išsilavinimas

 

Pareigos

 

Įgyta kvalifikacinė kategorija

ADMINISTRACIJA
1 Gindulis Julius ŠPI – 1981 m. Pradinio mokymo pedagogika ir metodika

VVPI – 1995 m. istorija

Direktorius

Istorijos mokytojas

Pirma vadybinė kategorija

Istorijos vyr. mokytojas

2 Balsytė Ramunė VVPI – 1985 m.

chemijos ir buities darbų   mokytoja

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Technologijų mokytoja

Chemijos vyr. mokytoja,

1996-12-12

Technologijų vyr. mokytoja,

1994-04-22

3 Bušeckienė Daiva ŠPI – 1986m. Ikimokyklinė pedagogika-psichologija, ikimokyklinio auklėjimo metodika.

Vilniaus dailės akademija 1999 m. Dailės mokytoja

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Dailės mokytoja

Dailės vyr. mokytoja,

2002-04-22

4 Zubauskienė Lina VPI – 1980 m. Rusų k.ir lit. Mokytoja

KU – 1998 m. Etikos mokytoja

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Etikos mokytoja

Etikos mokytoja ekspertė,

2018-06-11

 

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJOS

5 Dargužienė Viktorija KU – 1994 m. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija Pradinių klasių mokytoja Pradinių klasių mokytoja metodininkė 2011-12-16
6 Galdikienė Rasa ŠPI – 1989 m. Pradinio mokymo metodika ir pedagogika Pradinių klasių mokytoja Pradinių klasių vyr. mokytoja 2001-03-14
7 Grigaitienė Dalė ŠPI – 1983 m. Pradinių klasių

mokytoja

Pradinių klasių mokytoja Pradinių klasių vyr. mokytoja 2002-02-19
8 Jasudavičienė Dovilė ŠPI – 1984 m. Ikimokyklinio auklėjimo pedagogas-psichologas,

KU – 2004m. pradinio ugdymo studijų programa, edukologijos magistrė

Pradinių klasių mokytoja Pradinių klasių mokytoja metodininkė,

2005-02-28

9 Jašmontienė Aušra ŠPU – 1998 m. Pradinių klasių ugdymas

KU KKI – 2002 m. anglų k. mokytoja pradinėje mokykloje

ŠU TSI – 2007 m. Spec. pedagogika ir logopedijos specializacija.

Pradinių klasių anglų kalbos mokytoja Anglų k. mokytoja metodininkė,

2018-06-11

10 Jucienė Giedrė KU – 1992m. Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija, muzikos specializacija

KU – 2004m. pradinio ugdymo studijų programa, edukologijos magistrė

Pradinių klasių mokytoja Pradinių klasių mokytoja metodininkė,

2009-12-29

11 Kisielienė Daiva ŠPI KIAF – 1986 m. Ikimokyklinio auklėjimo pedagogė, psichologijos dėstytoja Pradinių klasių mokytoja Pradinių klasių vyr. mokytoja,

2003-02-20

12 Kundrotienė Asta KU – 1996 m. Ikimokyklinio auklėjimo vaikų pedagogė.

KU – 2002 m. Mokytojos profesinė kvalifikacija

Pradinių klasių mokytoja Pradinių klasių vyr. mokytoja,

2017-06-09

13 Liatukienė Laima KU – 2006 m. Vaikystės pedagogika (ir socialinė pedagogika) Pradinių klasių mokytoja Pradinių klasių mokytoja
14 Litvinaitė Roma KU – 2005 m. Vaikystės pedagogika Pradinių klasių mokytoja Pradinių klasių mokytoja
15 Liužinienė Reda ŠPI – 1991 m. rusų k. mokytoja

ŠPI – 1995 m. Pradinių klasių mokytoja

Pradinių klasių mokytoja Pradinių klasių mokytoja metodininkė,

2011-06-10

16 Majauskienė Vanda ŠPI – 1978 m. Pradinių klasių mokytoja Pradinių klasių mokytoja Pradinių klasių mokytoja ekspertė,

2017-06-09

17 Marcinkevičienė Rasa ŠPI – 1992 m. Pradinių klasių mokytoja

KU – 2002 m. Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis

Pradinių klasių mokytoja Pradinių klasių mokytoja metodininkė,

2008-12-12

18 Mockuvienė Žydronė KU – 1998 m. vaikystės pedagogika su socialinės pedagogikos programa Pradinių klasių mokytoja Pradinių klasių mokytoja
19 Norvidienė Valė VVU – 1988m. Rusų k. ir literatūros mokytoja

Šiaulių universitetas  – 1996 m. Pradinio ugdymo pedagogika

Pradinių klasių mokytoja Pradinių klasių mokytoja metodininkė,

2015-12-22

20 Paukštienė Danutė ŠPI – 1980 m. Pradinių klasių

mokytoja

Pradinių klasių mokytoja Padinių klasių mokytoja metodininkė,

2005-02-28

21 Ratkuvienė Birutė Klaipėdos kolegija – 2005m. Vokiečių ir antrosios užsienio kalbos (anglų) pedagogika

ŠU – 2018 ikimokyklinis ir pradinio ugdymo pedagoginis

Pradinių klasių mokytoja Mokytoja
22 Ratkuvienė Vida ŠPI – 1985 m. Pradinių klasių mokytoja Pradinių klasių mokytoja Pradinių klasių mokytoja metodininkė,

2000-01-14

23 Stankuvienė Rita ŠPI – 1994 m. Pradinių klasių

mokytoja

Pradinių klasių mokytoja Pradinių klasių mokytoja metodininkė,

2010-05-14

24 Strumylienė Lina KU – 1996 m. vaikystės pedagogika ir ankstyvasis užsienio kalbos mokymas mokytojas

KU – 2002 m. Vokiečių filologija

KU – 2010 m. Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas

Pradinių klasių mokytoja Pradinių klasių mokytoja metodininkė,

2015-06-05

25 Šunbarauskienė Elena ŠPI – 1974 m. Ikimokyklinio auklėjimo pedagogas-psichologas

KU – 2003 m. Pradinio ugdymo pedagogika

Pradinių klasių mokytoja Pradinių klasių vyr. mokytoja,

1998-11-23

26 Šutinienė Birutė ŠPI – 1989 m. Ikimokyklinio auklėjimo pedagogas-psichologas Pradinių klasių mokytoja Pradinių klasių mokytoja metodininkė,

1996-12-20

27 Valskienė Regina LTSR valstybinė konservatorija – 1979 m. Muzikos mokytoja Muzikos mokytoja Muzikos mokytoja ekspertė,

1996-07-08

28 Eglė Mockienė Stasio Šimkaus konservatorija 2009 – fortepijonas.

KU – muzikos pedagogika 2013

KU – chorinis dirigavimas 2016

Muzikos mokytoja
DALYKŲ MOKYTOJAI
29 Anužienė Renata KU – 1990 m. Vaikystės pedagogika,

KKU KKI – 2002m. anglų k. mokytoja

Mokytoja

7 d kl. vadovė

Anglų k. mokytoja metodininkė,

2012-12-27

30 Anužis Rolandas KU, Menų fakultetas – 2001 m. Dirigentas, orkestro

artistas, atlikėjas

Stasio Šimkaus konservatorija – muzikos pedagogas.

Muzikos mokytojas Vyr. muzikos mokytojas,

2007-12-23

31 Amalevičienė

Raminta

KU – 2015 m. religijos pedagogika ir psichologija Etikos / tikybos mokytoja Mokytoja,

2015-06-16

32 Barbšienė Violeta ŠPI – 1989 m. Ikimokyklinio auklėjimo pedagogika

KU – 2001 m. Anglų k. mokytoja

Anglų mokytoja

8 c kl. vadovė

Anglų k. mokytoja metodininkė,

2018-06-11

33 Bartkevičienė Živilė VVPU – 2001 m. Lietuvių k. ir literatūros mokytoja Lietuvių kalbos mokytoja

6 c kl. vadovė

Lietuvių k. vyr. mokytoja,

1997-05-27

34 Beliajeva Daiva KU – 2001m. Vaikystės pedagogika

KU KKI Anglų kalba ir anglų kalbos mokymas

Anglų kalbos mokytoja

7 d.kl. vadovė

Anglų k. vyr. mokytoja,

2010-12-27

Metodininkė

2019-06-11

35 Bytautienė Jurgita KU – 2006 m. Anglų kalbos profesinė kvalifikacija Anglų kalbos mokytoja Anglų k. mokytoja metodininkė, 2016
36 Birgėlienė Raminta KPI –1990 m. Siuvinių technologija

KU KKI – 2000 m. pedagogė

KTU – 2007 m. Informacinės technologijos magistrė

Informacinių technologijų mokytoja

8 b kl. vadovė

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė,

2009-06-12

37 Girkontienė Ona VVPI – 1979 m. Matematikos

mokytoja

Matematikos mokytoja Matematikos vyr. mokytoja,

1996-06-20

38 Grimalienė Jūratė VPI – 1990 m. Istorijos ir visuomenės mokslo mokytoja Istorijos mokytoja Istorijos mokytoja metodininkė,

2005-02-28

39 Gruzdys Darius Lietuvos kūno kultūros Akademija – 2005 m. Kūno kultūros mokytojas (bakalauras) Technologijų mokytojas Technologijų vyr. mokytojas,

2012-10-15

40 Jančauskienė Aušra KU – 1996,filologija ir kultūros etnologija, Lietuvių kultūros mokytoja Lietuvių kalbos mokytoja

5 e klasės vadovė

Lietuvių k. ir literatūros mokytoja metodininkė,

2017-09-01

41 Januškienė Gintarė KU – 2011 m. istorijos mokytoja

VDU – 2015 pedagogika

Istorijos mokytoja

6 b klasės vadovė

Mokytoja,

2011-09-01

42 Jonelys Mindaugas Lietuvos kūno kultūros akademija – 2003 m. kūno k. mokytojas Kūno kultūros mokytojas Kūno k. mokytojas metodininkas,

2017-06-09

43 Lygutaitė Rasa KU – 1999 m. Lietuvių literatūrologija Lietuvių kalbos mokytoja

5 b. kl. vadovė

Lietuvių k. vyr. mokytoja,

2008-12-12

44 Sorokina Rasa KU –2011 m. Matematika

KU – 2013 Statistikos magistras

Mokytoja Mokytoja
45 Mikšienė Vilija Vilniaus Valstybinis V. Kapsuko universitetas –1983 m. Rusų kalba ir literatūra

KU – 2000 m. Pradinių klasių mokytoja

Rusų kalbos mokytoja

6d kl. vadovė

Rusų k. mokytoja metodininkė

2018-06-11

46 Našlėnienė Ramunė ŠPI – 1985 m. Piešimas, braižyba,

darbai

Technologijų mokytoja Dailės vyr. mokytoja,

1997-04-30.

technologijų mokytoja metodininkė,

2002-04-30

47 Pakamorienė Angelė VPU – 2002 m. Geografijos mokytoja Geografijos mokytoja Geografijos mokytoja ekspertė,

2015-12-22

48 Paulauskienė Loreta VK – 1999 m. Muzikos mokytoja

Klaipėdos aukštesnioji pedagogikos mokykla – 1999 m. anglų k. mokytoja

Anglų kalbos mokytoja Anglų k. vyr. mokytoja,

2003-05-22

49 Piaulokienė Stefanija LPI – 1985 m. Rusų k. mokytoja

ŠPU KI –1999 m. anglų k. mokytoja

Anglų kalbos mokytoja

5 c kl. vadovė

Anglų k. mokytoja metodininkė,

2006-05-24

50 Prunskienė Danutė ŠPI – 1985 m. Lietuvių k. mokytoja Lietuvių kalbos mokytoja

6 e kl. vadovė

Lietuvių k. vyr. mokytoja,

1996-12-124

51 Razguvienė Dalė VPI – 1995m. Biologijos mokytoja Gamtos / biologijos mokytoja

7 e kl. vadovė

Biologijos mokytoja metodininkė,

2004-06-30

52 Sukurienė Laima Klaipėdos aukštesnioji pedagogikos mokykla – 1999 m. Vokiečių k. pedagogikos

specialybė

Vokiečių kalbos / žmogaus saugos mokytoja

8 d kl. vadovė

Žmogaus saugos mokytoja,

2015-10-19;

vokiečių k. vyr. mokytoja,

2000-05-03

53 Surplienė Žaneta KU – 2006 m. Hidrologija ir okeanografija (bakalauras)

KU – 2009 m. profesinių studijų dalyko didaktikos studijų programa, mokytojo profesinė kvalifikacija

KU –  2018 Jūrų hidrologijos magistras

Gamtos / Geografijos mokytoja

8 e kl. vadovė

Geografijos vyr. mokytoja,

2013-05-10

54 Šalminienė Justina ŠPI – 1970 m. Fizikos ir darbų mokytoja

KU – 1999 m. Informatikos mokytoja

Fizikos / informacinių technologijų mokytoja Fizikos vyr. mokytoja,

1993-11-30;

informacinių technologijų mokytoja metodininkė,

2002-03-10

55 Špučytė Birutė VVPI – 1982 m. Matematika Matematikos mokytoja Matematikos vyr. mokytoja,

1996-12-30

56 Tamošaitienė Rūta KU – 2012 m. filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis

KU – 2013 m. mokytojo profesinė kvalifikacija

Lietuvių kalbos mokytoja

7 b klasės vadovė

Mokytoja,

2013-06-18

57 Tamošauskienė Alma Vilniaus dailės akademija  – 1993 m. Dailė

KU – 2007 m. Mokytojos kvalifikacija

Dailės mokytoja Dailės vyr. mokytoja

2001-06-28

58 Urbonienė Renata VPU – 2006 m. Matematikos mokytoja Matematikos mokytoja Matematikos ir informacinių technologijų vyr. mokytoja, 2013-05-10
59 Veikšienė Aldona VVU  – 1984 m.  Rusų kalbos mokytoja Mokytoja Rusų kalba

Mokytoja metodininkė

60 Vyšniauskienė Alina LKKA – 2007 m. Kūno kultūros mokytoja Kūno kultūros mokytoja

7 c kl. vadovė

Kūno k. mokytoja,

2007-06-27

61 Žemgulienė Neringa VDU.– 1999 m. Katalikų teologijos bakalauro   laipsnis

KU – 2001 m. Edukologijos magistras

Tikybos mokytoja

5 a klasės vadovė

Tikybos mokytoja,

1999-01-01

Vyr. mokytoja 2019-06-11

62 Žukauskienė Jolanta LVKKI – 1986 m. Masinės kūno kultūros organizatorius Kūno kultūros mokytoja

8 a klasės vadovė

Kūno k. mokytoja metodininkė

2006-05-24

63 Žilienė Alma KU – 2006 m. edukologijos bakalauras Technologijų mokytoja Neformaliojo ugdymo vyr. mokytoja,

2008-12-12;

Technologijų vyr. mokytoja,

2012-09-06

PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS AUKLĖTOJOS
64 Strumylienė Lina KU – 1996 m. Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas

KU – 2002 m. Vokiečių filologija

KU – 2010 m. Pradinių klasių mokytojas

Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja Pradinių klasių mokytoja metodininkė,

2015-06-05

65 Žilinskienė Nijulija ŠU – 2006 m. Pradinio ugdymo pedagogika Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja Pradinių klasių vyr. mokytoja,

2009-06-12

66 Valantinienė Vanda VU – 1975 m. Bibliotekininkystė su lietuvių kalba

KU – 2002 m. Mokytojo profesinė kvalifikacija (edukologija)

Pailgintos grupės auklėtoja Pradinių klasių vyr. mokytoja,

1995-12-01

67 Mockuvienė Žydronė KU – 1998 m. vaikystės pedagogika su socialinės pedagogikos programa Pailgintos grupės mokytoja Pradinių klasių mokytoja
68 Taučienė Inga KU – 2002 m. Rekreacija ir turizmas (bakalauras)

KU – 2004 m. Rekreacijos ir turizmo vadyba (magistras)

Pailgintos grupės auklėtoja
SPECIALIEJI, SOCIALINIAI PEDAGOGAI, PSICHOLOGAI, BIBLIOTEKININKAI
69 Adomavičienė Vita KU – 2015 m. Psichologas Psichologė
70 Ronning Jolanta KU – 2008 m. Psichologija

Mykolo Riomerio universitetas – 2016 m. Socialinė psichologija (magistras)

Psichologė
71 Leketienė Audronė VVPI – 1980 m. Fizikos mokytoja;

ŠU KJ – 1999 m. tiflopedagogika

Šiaulių universiteto kvalifikacijos institutas – 2002 m. Specialioji pedagogika

Specialioji pedagogė Spec. pedagogė metodininkė,

2008-12-12

72 Damulienė Virga KU – 2013 m. Kūno kultūros ir sporto pedagogika

ŠU – 2018 m.                  Specialioji pedagogika

Logopedė
73 Grimalienė Nijolė KU – 2001 m. Vaikystės pedagogika ir psichologija

ŠU – 2011 m. Logopedija

Logopedė Vyr. logopedė,

2018-06-14

74 Piaulokienė Euridika KK – 2007 m. Etnokultūrinės veiklos organizavimas Bibliotekininkė
75 Kiaulakienė Eimantė KU – 2014 m. Visuomeninė geografija

KU – 2019 m.  tęstinių studijų institutas, pedagogika

Bibliotekininkė

7 a. kl. vadovė

76 Klizaitė Jūratė ŠU – Specialioji pedagogika 2008 magistras Specialioji pedagogė
77 Bulvydienė Asta 2004m. ŠU, socialinės pedagogikos specialybė –bakalauro laipsnis.

2009 m. KU, socialinio darbo specialybė – magistro laipsnis.

 Socialinė pedagogė Vyr. socialinė pedagogė

2012-12-31

78 Donylė Guoda KVK – socialinė pedagogika (bakalauras) Socialinė pedagogė
MOKYTOJŲ PADĖJĖJOS
79 Petrikienė Rasa Rietavo kolegija-

2008 m. Geodezija, žemėtvarka

Mokytojo padėjėja
80 Seikauskaitė Neringa Spec. vidurinis – 1987m. Mokytojo padėjėja
81 Petrošė Viktorija Vidurinis – 2008 m. Mokytojo padėjėja
82 Norvilienė Indrė KU –  2013 m. Religijos studijų magistras Mokytojo padėjėja
83 Gruzdienė Jurgita Vidurinis – 2000 m. Mokytojo padėjėja
84 Inga Žemgulytė KU – rekreacija ir turizmas 2009m. Mokytojo padėjėja
85 Gaižauskienė Birutė KU – 2014 m. Socialinio darbo bakalauras Mokytojo padėjėja
86 Vyšniaukienė Natalija Vidurinis – 2004 m. Mokytojo padėjėja
87 Pilipuitienė Asta Rietavo kolegija – Verslo vadyba Mokytojo padėjėja
88 Staponienė Vaida Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla manikiūristė Mokytojo padėjėja
NEPAGRINDINĖS DARBOVIETĖS DARBUOTOJAI
89 Vaišnoraitė Asta VU – 1995 m. biologas, biologijos dėstytojas

VU – 1996 m. Chemijos mokytoja

Mokytoja Chemijos mokytoja metodininkė,

2007-05-29

GARGŽDŲ „MINIJOS“ PROGIMNAZIJOS JAKŲ SKYRIAUS PEDAGOGŲ SĄRAŠAS
90 Jankauskienė Jurgita Klaipėdos socialinių mokslų kolegija – 2006 m. Verslo vadyba Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė
91 Jelena Petrauskienė Vidurinis – 2001 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo padėjėja

92 Raminta Pulkauskytė Klaipėdos Ernesto Ivanausko profesinio mokymo centras „ Ikimokyklinio ugdymo mokytojo/ mokytojo padėjėjo neformalaus mokymo programa Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo padėjėja
GARGŽDŲ „MINIJOS“ PROGIMNAZIJOS GOBERGIŠKĖS SKYRIAUS PEDAGOGŲ SĄRAŠAS
93 Meilytė Jurjonienė Rasa ŠPI – 1989 m. Pradinio mokymo pedagogika ir metodika Pradinių klasių mokytoja

2 ir 4 klasės

Pradinių klasių vyr. mokytoja, 1998-11-19
94 Srėbalienė Regina Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas – 1982 m. Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija.

ŠU – 2002 m. Edukologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija

Pradinių klasių mokytoja

1 ir 3 klasės

Ikimokyklinio auklėjimo vyr. auklėtoja,

1997-06-30.

Vyr. pradinių klasių mokytoja,

2001-12-17

95 Berezina Gabrielė 2009 m. vidurinis išsilavinimas Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė
96 Rupšienė Rima KVK – finansų profesinis bakalauras 2015m. Mokytojo padėjėja
97 Ivanovienė Vilija KU – Religijos studijos bakalauras 2015m.

KU – Religijos studijos magistras 2017m.

Pailgintos dienos grupės mokytojos padėjėja
98 Kubilienė Laura Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras manikiūristė Mišrios grupės mokytojo padėjėja
                                                                    NEFORMALUS ŠVIETIMAS
99 Bražas Justas KU – kūno kultūros ir sporto pedagogika Krepšinio būrelio vadovas
100 Golovnia Sandra KU – 2009m. bakalauras. Choreografija

KU –2011m. magistras.

Choreografija

VDU – 2015m. Pedagogo kvalifikacija

Šokių būrelio vadovė
101 Gediminas Povilavičius Lietuvos muzikos ir teatro akademija 2019m. Teatras. Dramos būrelio vadovas

 

Pakeisti teksto dydį