Meniu Uždaryti

Tėvams

Informuojame, kad prašymų mokytis Klaipėdos rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2023–2024 mokslo metais priėmimas prasidės:

į pirmas klases nuo 2023 m. kovo 7 d.;

į kitas klases nuo 2023 m. kovo 14 d.

Prašymai bus teikiami elektroniniu būdu https://ugdymas.klaipedos-r.lt. Šiuo metu sistema yra tvarkoma, naujinama. Tad prašome tėvelių (globėjų) nesijungti ir prašymų sistemoje nepildyti. Sistema bus „atidaroma“ prašymų į 1 klases teikimui nuo š. m. kovo 7 d., į visas kitas klases – nuo š. m. kovo 14 d. Tik tada prašome jungtis.

Įsakymas „Dėl prašymų mokytis Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2023–2024 mokslo metais teikimo pradžios“

Sprendimas „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. Kovo 25 d. Sprendimo nr. T11-97 „Dėl priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijos


1-8 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir fiksavimo tvarkos aprašas

Pradinių klasių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo kriterijai

Mokinių priėmimo į progimnaziją ir klasių komplektavimo tvarkos aprašas

Įsakymas „Dėl prašymų mokytis Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2022–2023 mokslo metais teikimo pradžios“

Sprendimas „Dėl priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakeisti teksto dydį