Meniu Uždaryti

Bendra informacija

Lietuvos TSR švietimo ministerijos archyviniame fonde nurodyta, kad Gargždų progimnazijoje mokslas prasidėjo 1945-02-20 ir tapo priaugančia vidurine mokykla. Pirmoji abiturientų laida išleista 1951 metais. Vidurinės mokyklos įsteigimo teisiniai aktai neišliko. (Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2004-05-05 pažymėjimas Nr. R2–7.8);

Nuo 2012-09-01 Klaipėdos r. savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T11-80  –  Gargždų  „Minijos“ progimnazija.

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Priklausomybė –  savivaldybės mokykla.

Savininkas – Klaipėdos rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė).

Progimnazijos buveinė – Turgaus g. 25, LT-96134 Gargždai.

 Mokyklos tipas: progimnazija.

Pagrindinė paskirtis: progimnazijos tipo progimnazija.

Mokymosi kalba: lietuvių kalba.

Mokymo formos: dieninė, savarankiško mokymosi, mokymo namuose.

Gargždų „Minijos“ progimnazijos Gobergiškės skyrius. Buveinė – Klaipėdos plentas 5, Gobergiškės k., Dauparų-Kvietinių sen., LT-96173, Klaipėdos r. sav.

  •  progimnazijos grupė: bendrojo lavinimo mokykla;
  •  progimnazijos tipas: pradinė mokykla;
  •  pagrindinė paskirtis: progimnazijos tipo pradinė mokykla;
  •  mokymosi kalba: lietuvių kalba;
  •  mokymosi formos: dieninė, mokymo namuose;

 Vykdomos švietimo programos:  priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies.

Pakeisti teksto dydį