Meniu Uždaryti

1,2 proc. parama mokyklai

Mokykla gavo 20 901,95 eurus GPM 1,2 % paramos už 2021 metus.

Pagal mokyklos tvarką pinigai yra skirstomi:

Mokyklos bendriesiems prioritetams įgyvendinti – 5 297 eurai;

Direktoriaus paskirtam paramos rinkimo koordinatoriui – 178 eurai;

Klasėms skiriama – 12 361 euras. Dėl šios sumos panaudojimo sprendžia klasių bendruomenės, mokomųjų dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

 

Klasės surinko šią pinigų paramos sumą:

1a klasė – 387,32 €
1b klasė- 774,64 €
1c klasė- 774,64 €
1d klasė – 67,36 €
1e klasė – 656,76 €
2a klasė – 67,36 €
2b klasė – 437,84 €
2c klasė – 1178,80 €
2d klasė -505,20 €
2e klasė – 235,76 €
3a klasė – 303,12 €
3b klasė – 606,24 €
3c klasė – 471,52 €
3d klasė – 471,52 €
3e klasė – 825,16 €
4a klasė – 235,76 €
4c klasė – 505,20 €
4d klasė – 67,36 €
4e klasė – 235,76 €
5a klasė – 370,48 €
5b klasė – 50,52 €
5c klasė – 202,08 €
5d klasė – 202,08 €
6a klasė – 168,40 €
6b klasė – 269,44 €
6c klasė – 67,36 €
6d klasė – 185,27 €
7a klasė – 505,20 €
7b klasė – 572,56 €
7c klasė – 336,80 €
7d klasė – 67,36 €
8c klasė – 101,04 €
Mokyklos mokytojai – 437,32 €
Gobergiškės skyriaus suma – 3 065 eurai

 

 

 

Pakeisti teksto dydį