Meniu Uždaryti

1,2 proc. parama mokyklai

Nuoširdžiai dėkojame Jums, kad remiate mūsų mokyklą, skirdami 1,2 proc.  gyventojų pajamų mokesčio. Jūsų dėka mokykla tampa saugesnė, patrauklesnė, labiau atitinkanti mūsų visų lūkesčius.

Skirti dalį sumokėto pajamų mokesčio galima pateikiant prašymą (forma FR0512) tik elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) iki gegužės 2 d.

Rekvizitai 1,2 procentų GPM paramai skirti:

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 191788974;

Paramos gavėjo pavadinimas – Gargždų  ,,Minijos” progimnazija.

Nuoroda į paramos vedlio instrukciją: https://www.vmi.lt/evmi/documents/20142/1178713/vmi-230301-paramos-vedlio-instrukcija.pdf/ae21d89a-7031-cead-9b60-3b7109663e6e?t=1677738276399


Gautos GPM paramos lėšos skirstomos: 69 proc. – GPM sumos panaudojimo sprendžia klasių bendruomenės, mokomųjų dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai; 30 proc.  skiriama bendriesiems mokyklos prioritetams įgyvendinti; 1 proc. – mokyklos direktoriaus paskirtam koordinatoriui.

Pakeisti teksto dydį