Meniu Uždaryti

1,2 proc. parama mokyklai

Nuoširdžiai dėkojame Jums, kad remiate mūsų mokyklą, skirdami 1,2% gyventojų pajamų mokesčio. Jūsų dėka mokykla tampa saugesnė, patrauklesnė, labiau atitinka mūsų visų lūkesčius.
Gautos GPM paramos lėšos skirstomos šitaip: dėl 69% GPM sumos panaudojimo sprendžia klasių bendruomenės, mokomųjų dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai; 30% skiriama bendriesiems mokyklos prioritetams įgyvendinti; 1% – mokyklos direktoriaus paskirtam koordinatoriui.
Nutarę šią paramą skirti mokyklai, galite tai padaryti užpildę specialios formos FR0512 (4 versija) prašymą ir pateikę elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo sistemą.
Rekvizitai 1,2 procentų paramai skirti:
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 191788974.
Paramos gavėjo pavadinimas – Gargždų „Minijos” progimnazija.
Pakeisti teksto dydį