Meniu Uždaryti

Psichologinė pagalba

Savižudybės rizika

Rekomendacijos tėvams

Rekomendacijos mokytojams

Smurto ir patyčių prevencija mokantis nuotoliniu būdu

 


 

Psichologinė pagalba mokykloje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:

  1. Mokinys (savarankiškai);
  2. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
  3. Mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
  4. Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

Į mokyklos psichologę kviečiame kreiptis mokinius, kuriems kyla mokymosi, bendravimo sunkumų, kamuoja miego, valgymo sutrikimai, slegia nuotaikų kaita, vyrauja nenoras lankyti mokyklą ar net darosi nebemielas gyvenimas. Taip pat kviečiami vaikai, siekiantys giliau save pažinti, besidomintys žmogaus psichologija, bendravimo galimybių tobulinimu.

Tėvus (globėjus) ir mokytojus kviečiame pasitarti vaikų psichinės sveikatos ir auklėjimo klausimais, dalyvauti sprendžiant konfliktus, atrandant geresnį ryšį su vaiku.

Kaip vyksta konsultavimas mokykloje?

Paprastai dėl vaiko konsultavimo kreipiasi tėvai telefonu ar ateina į kabinetą, kur trumpai aptariama problema ir skiriamas laikas konsultacijai. Į konsultaciją kviečiami tėvai, mokytojai (jei reikia) ir vaikas. Jos metu išsamiai aptariama problema, sudaromas konsultacijų planas, skiriamas pastovus konsultacijų laikas. Galima skirti šeimos, individualias vaiko arba grupines konsultacijas. Konsultacijų skaičius priklauso nuo problemos sudėtingumo.

KONSULTACIJŲ METU GAUTA INFORMACIJA LAIKOMA KONFIDENCIALIA, TAI YRA VIEŠAI NESKELBIAMA, SLAPTA.

Mokyklos psichologės veiklos sritys:

Konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas

Įvertinimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;

Švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (Mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija.

 

Psichologo pareigybės aprašymas

 


Įstaigų, teikiančių pagalbą savižudybės atveju sąrašas


 

Fiksavimas

 


 

93563652 610605159530399 2159674182525255680 n

Pakeisti teksto dydį