Meniu Uždaryti

Darbo užmokestis

Eil.

Nr.

Darbuotojai

Etatų skaičius 2023  m.

III ketvirtis

 

 

 Vidutinis mėnesinis atlyginimas per 2023 m.

III ketvirtį

(priskaičiuota suma iš mokinio krepšelio ir savivaldybės biudžeto bendra  suma)

1.

  Mokyklos direktorius ir jo pavaduotojai ugdymui 4 1957,30

2.

Mokytojai 72,68 943,53

3.

Pedagoginiai darbuotojai, teikiantys socialinę pagalbą 31,51 728,58

4.

Administracijos darbuotojai 6 1695,80

5.

Pagalbiniai darbuotojai 32,75 755,91

 

Pakeisti teksto dydį