Meniu Uždaryti

Darbo užmokestis

Pareigybė 2024 m., I ketv.
Vidutinis etatų skaičius

Pilno etato vidutinis

Bruto  darbo užmokestis

Administracija (specialistai) 7,000 2168,75
Darbininkai 24,917 1037,35
Kiti pedagoginiai darbuotojai 5,680 1284,19
Kvalifikuoti darbininkai 9,833 1655,29
Mokytojai 76,150 2148,00
Mokytojų padėjėjai 15,830 1190,59
Pagalbos mokiniui specialistai 8,333 2108,57
Vadovai 4,000 3776,00

 

Pakeisti teksto dydį