Meniu Uždaryti

Pailgintos dienos grupė

Progimnazijoje veikia 7 pailgintos dienos grupės ir 1 pailgintos dienos grupė Gobergiškės skyriuje. Nuo rugsėjo 4 d. mokinių tėvai (globėjai) gali teikti prašymus progimnazijos direktoriui dėl mokinių pailgintos dienos grupės lankymo. Grupėse teikiamos nemokamos ugdymo paslaugos mokiniams.

 Grupės veikla:

Pailgintos dienos grupėse vyksta įvairi veikla: didaktiniai žaidimai, judrieji žaidimai lauke, pagal galimybes gilinamos vaikų žinios, mokėjimai ir įgūdžiai, plėtojama jų saviraiška, sudarytos sąlygos lankyti neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus progimnazijoje ir galimybė progimnazijos valgykloje papietauti.

Pakeisti teksto dydį