Meniu Uždaryti

Tarptautinis Erasmus+ KA220-SCH projektas „app2d@te”

TARPTAUTINIS ERASMUS+ PROJEKTAS: Bendradarbiavimo partnerysčių projektas bendrojo ugdymo srityje KA220-SCH

PROJEKTO PAVADINIMAS: „app2d@te”

PROJEKTO NUMERIS: 2022-1-IT02-KA220-SCH-000088632

PROJEKTO TRUKMĖ: 2 metai.

VYKDYMO LAIKOTARPIS: 2022-09-01 iki 2024-08-31.

FINANSAVIMO ŠALTINIS: projektas finansuojamas Erasmus+ programos.

PROJEKTO PARTNERIAI:

Gargzdu Minijos progimnazija Lithuania;

C.D. „Teresa Di Calcutta” Italy;

Blestyashta Akademiya Bulgaria;

Educademy Prague Czech Republic;

Kapadokya Egitim ve Arastirma Dernegi Turkey;

Osnovna sola Brezice Slovenia IEJVC FRANCE.

PROJEKTĄ KOORDINUOJA: anglų kalbos mokytoja metodininkė Aušra Jašmontienė

PROJEKTE DALYVAUJANČIŲ INSTITUCIJŲ VEILOS:

Keistis patirtimi švietimo skaitmeninimo srityje.

Sukurti bendrą metodiką ir priemones darbui mokyklose.

Sustiprinti bendradarbiavimą, kuris toliau skatins mokyklų bendruomenes įgyvendinti naujus tarptautinius projektus šioje srityje.

Organizuoti kursus ir seminarus.

Skatinti skaitmeninio ugdymosi(si) įrankių naudojimą.

Skatinti socialinę įtrauktį, naudojant skaitmeninius ugdymo(si) įrankius.

Stiprinti Europos institucijų bendradarbiavimą.

Plėtoti ir skleisti gerąją patirtį ugdymo srityje.

Įgyti naujų, novatoriškų ir daugiadisciplinių ugdymo(si)  metodų.

Keistis gerąja patirtimi bei bendradarbiaujant pagilinti teikiamų paslaugų kokybę.

TIKSLAI:

Supažindinti mokytojus su pagrindiniais skaitmeninių technologijų principais ir jų taikymu.

Sukurti programų komplektą, skirtą tobulinti mokinių skaitmeninius ugdymo(si) įgūdžius.

Paruošti kursus bei elektroninius ugdymo šaltinius, siekiant padidinti mokinių skaitmeninį raštingumą.

Sukurti pavyzdžius kaip efektyviai integruoti IKT į švietimo procesą, didinant mokinių susidomėjimą ugdymuisi.

Sukurti „Skaitmeninių mokymo įrankių“ komplektą, skirtą šiuolaikinio švietimo aplinkai.

UŽDAVINIAI:

Organizuoti specializuotus mokymus mokytojams, apie skaitmeninių technologijų pritaikymą ugdymo procese, kurie padidins mokinių įsitraukimą ir mokymosi efektyvumą.

Pristatyti mokytojams skaitmeninių ugdymo(si) programų paketą, kuris apima efektyvius skaitmeninių įrankių naudojimo ugdymo procese metodus ir yra orientuotas į skaitmeninių ugdymo įgūdžių tobulinimą, pateikiant rekomenduojamus elektroninius ugdymo šaltinius.

Dalintis metodikomis, kaip naudoti inovatyvius skaitmeninius įrankius ugdymo(si) procese, siekiant padidinti mokinių motyvaciją ir mokymosi efektyvumą.

REZULTATAI:

Projekto įgyvendinimo pabaigoje numatyta sukurti tris intelektualinius produktus:

Elektroninį vadovą „Skaitmeninių priemonių naudojimo švietimo srityje vadovas pradedantiesiems“ (280 pusl.) Medžiaga bus patalpinta projekto internetinėje svetainėje. Jis gali būti naudojamas kaip informacinis šaltinis mokytojams.

Internetinį kursą mokytojams „DESK Toolkit“ (24 valandos). Tai kursai pradedantiesiems, kurie pateiks, kaip skaitmeninius įrankius, įskaitant AR ir VR, galima pritaikyti švietimo srityje. Šis kursas įkvėps naudoti VR, AR ir kitas skaitmenines technologijas.

E-mokymosi platformą „DESK mokymo programa“; E. Tai mokymo priemonių rinkinys, išteklių diegimas, spausdinimo medžiaga, internetinio seminaro tvarkaraščiai ir el. mokymosi biblioteka. E-mokymosi platformoje mokytojai ir mokiniai galės praktikuotis pagal pateiktus pavyzdžius ir pan.

NEMATERIALŪS REZULTATAI:

Skatins mokinius identifikuoti mokymosi problemas, tai padės jiems geriau mąstyti ir naudotis skaitmeninėmis technologijomis, o tai padidins jų pasitikėjimą savimi.

Užmegs mokyklų ir suinteresuotųjų šalių partnerystę, o tai leis geriau informuoti tuos, kurie priima sprendimus švietimo srityje.

Padidins institucinius pajėgumus ir atkreips dėmesį į skaitmeninių priemonių naudojimą Europoje.

NUORODOS Į PUBLIKACIJAS:

Rezultatas Nr.1

Newsletter 1

Newsletter 3

Pakeisti teksto dydį