Meniu Uždaryti

“app2d@te” Erasmus+ KA220-SCH

Erasmus+ KA220-SCH tarptautinis projektas

Bendradarbiavimo partnerystės mokyklinio ugdymo srityje

“app2d@te”

 

Projekto partneriai:

Gargzdu Minijos progimnazija Lithuania;

C.D.”Teresa Di Calcutta” Italy;

Blestyashta Akademiya Bulgaria;

Educademy Prague Czech Republic;

Kapadokya Egitim ve Arastirma Dernegi Turkey;

Osnovna sola Brezice Slovenia IEJVC FRANCE.

 

Projekto vykdymo laikotarpis 2022-09-01 iki 2024-08-31

 

Erasmus+ “app2d@te” projekto tikslai: 

– supažindinti mokytojus su pagrindiniais skaitmeninių technologijų principais ir jų diegimu;

– sukurti skaitmeninį įrankių rinkinį, pavadintą DESK (Skaitmeninio ugdymo įgūdžių rinkinys kokybei skatinti), kurio pagalba mokytojai kurtų medžiagą savo pamokoms;

– tobulinti mokinių skaitmeninius ugdymo(si) įgūdžius.

Projekto uždaviniai:

– atlikti tyrimus, apie skaitmeninių įrankių naudojimą ugdymo procese;

– sukurti mokymo programą, pagrįstą skaitmeniniais įgūdžiais, mokinių ugdymosi poreikiams gerinti;

– organizuoti kursus ir parengti el. mokymosi medžiagą, orientuotą į mokinių skaitmenininį raštingumo skatintinimą;

– sukurti patrauklų el. mokymuisi skirtą skaitmeninių įrankių rinkinį;

– pasidalinti „DESKToolkit“ projekto rezultatais (1000 mokytojų).

Projektas „app2d@te“ siūlo novatorišką VR, AR ir web2 įrankių metodiką.

Projektas „app2d@te“ suteikia kūrybišką požiūrį į skaitmeninių įrankių poveikį moksleivių ugdymui(si).

Technologijos pasiekė įvairius sektorius, įskaitant švietimą. Technologijos dar nėra visiškai aktyvios švietimo srityje. Remiantis mūsų atliktais tyrimais, AR teminiai projektai buvo skirti tam tikroms mokyklinio ugdymo sritims (STEM klasės, kalbų mokymasis ir kt.). Mūsų projekto tikslas panaudoti VR, AR ir web2 įrankių patirtį įvairiuose švietimo srityse. Turėdami partnerius iš įvairių ES sričių, vykdydami projektą įgysime įvairios patirties, o partnerių kompetencijų ir patirties derinys leis app2d@te išnaudoti visą savo, kaip Europos skaitmeninio švietimo įgūdžių rinkinio, potencialą.

PROJEKTE DALYVAUJANČIOS INSTITUCIJOS:

– keistis patirtimi švietimo skaitmeninimo srityje;

– sukurs bendrą metodiką ir priemones darbui mokyklose;

– sustiprins bendradarbiavimą, kuris toliau skatins mokyklų bendruomenes įgyvendinti naujus tarptautinius projektus šioje srityje;

– skleidžiant projekto rezultatus užmegs ryšius, vedančius į naują bendradarbiavimą;

– organizuos kursus ir seminarus;

– skatins skaitmeninio mokymo(si) įrankių naudojimą;

– skatins socialinę įtrauktį, naudojant skaitmeninius mokymo įrankius;

– stiprins Europos institucijų bendradarbiavimą;

– plėtos ir skleis gerąją patirtį ugdymo srityje;

– įgys naujų, novatoriškų ir daugiadisciplinių mokymo(si)  metodų;

– keičiantis gerąja patirtimi bei bendradarbiaujant pagerės teikiamų paslaugų kokybė.

PROJEKTO DALYVIAI:

– tobulins mokymo(si) ir bendravimo įgūdžius;

– skatins mokinių motyvaciją naudojant skaitmeninius įrankius ugdymo procese;

– įgis praktinių idėjų, kaip panaudoti technologijas savo pamokose;

– supažindins mokytojus su skaitmeninių technologijų naujovėmis;

– parodys, kad mokytojai turi įvairių galimybių naudoti skaitmenines technologijas ugdymui;

– puoselės didesnę motyvaciją mokytis.

Apčiuopiami rezultatai:

1. „Skaitmeninių priemonių naudojimo švietimo srityje vadovas pradedantiesiems“ (280 pusl.)

Medžiaga bus patalpinta projekto internetinėje svetainėje. Jis gali būti naudojamas kaip informacinis šaltinis mokytojams;

2. „DESK Toolkit“ kursai mokytojams(24 valandos);

Kursai pradedantiesiems, kurių metu išmoks, kaip skaitmeninius įrankius, įskaitant AR ir VR, galima pritaikyti švietimo srityje. Šis kursas įkvėps naudoti  VR, AR ir kitas skaitmenines technologijas.

3. e-mokymosi platforma „ DESK mokymo programa“;

E. mokymosi platforma – mokymo priemonių rinkinys, išteklių diegimas, spausdinimo medžiaga, internetinio seminaro tvarkaraščiai ir el. mokymosi biblioteka. E-mokymosi platformoje mokytojai ir mokiniai galės praktikuotis pagal pateiktus pavyzdžius ir pan.

Nematerialūs rezultatai:

1. Pagilintos žinios: projektas “app2d@te” sukurs priemones, kurios padės vartotojams siekti aukštesnių skaitmeninių kompetencijų.

2. Didesnis pasitenkinimas: app2d@te skatins mokinius identifikuoti problemas, padidins kritinį mąstymą ir skaitmeninį raštingumą.

3. Bendradarbiavimas: app2d@te bus siekiama užmegzti mokyklų ir suinteresuotųjų šalių partnerystę, o tai padidins sprendimus priimančių švietimo atstovų informuotumą;

4. Didesnė mokymosi motyvacija: app2d@te suteiks papildomų funkcijų mokinių ugdymui, o tai padidins jų pasitikėjimą savimi.

5. Sklaida: app2d@te padidins institucinius pajėgumus ir atkreips dėmesį į skaitmeninių priemonių naudojimą Europoje.

 

Medžiagą parengė projekto koordinatorė mokytoja Aušra Jašmontienė

Projekto pristatymas

Susitikimas Prancūzijoje

Rezultatas Nr. 1

Susitikimas Slovėnijoje

Pakeisti teksto dydį