Meniu Uždaryti

Logopedinė pagalba

Virga Damulienė

Tel. 8 648 79 530

Dirba pradinių klasių korpuse, 2 kab.

Darbo laikas:

Savaitės diena

Darbo laikas

Nekontaktinės

valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis 8.00–9.40

10.10–15.10

7.30–8.00

15.10–18.10

9.40–10.10
Antradienis 8.00–9.40

10.10–14.10

7.30–8.00 9.40–10.10
Trečiadienis 8.00–9.40

10.10–14.10

7.30–8.00 9.40–10.10
Ketvirtadienis 14.00–18.10
Penktadienis 14.10–17.40

 

Daiva Jankauskienė

Tel. 867082397

Dirba pradinių klasių korpuse, 1 kab. (antradieniais) , 17 kab. (trečiadieniais), 4 kab. (ketvirtadieniais, penktadieniais).

Savaitės diena Darbo laikas Nekontaktinės

valandos

Pietų pertrauka
Pirmadienis   8.00–10.00
Antradienis 8.00–9.40

10.10–13.50

7.30–8.00

13.50–16.00

9.40–10.10
Trečiadienis 8.00–13.50

(8.00-9.40 Gobergiškės sk.)

7.30–8.00

14.20-17.00

13.50–14.20
Ketvirtadienis 8.00–9.40

10.10–13.50

7.30–8.00

13.50–16.00

9.40–10.10
Penktadienis 8.00–9.30 10.00–13.00 9.30–10.00

 

Logopedo pagalba Gargždų „Minijos“ progimnazijoje teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, mokytojų nuostatais, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis ir pareiginiais nuostatais.

Logopedas dirba su mokiniais, turinčiais:

 • Įvairių fonetinių kalbėjimo (garsų tarimo),
 • fonologinių  kalbos (skaitymo, rašymo) sutrikimų,
 • sklandaus kalbėjimo (mikčiojimas),
 • kalbos neišsivystymą,
 • intelekto sutrikimą,
 • autizmo spektro sutrikimą,
 • kitų kalbos ar kalbėjimo sutrikimų.

Logopedo funkcijos:

 • Įvertina mokinių kalbėjimo įgūdžius.
 • Nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymo(si) poreikius.
 • Logopedinių pratybų metu teikia individualią, pogrupinę pagalbą.
 • Teikia informaciją, konsultuoja pedagogus bei tėvus.
 • Savo darbą derina su mokyklos spec. pedagoge, mokytojais, atsižvelgdamas į BU programas bei individualius mokinių poreikius bei gebėjimus.
 • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Konsultuojasi, bendrauja, bendradarbiauja su Pedagogine psichologine tarnyba.
 • Nuolat kelia savo kvalifikaciją seminaruose, kursuose, savarankiškai studijuodamas literatūrą.

 

Logopedo pareigybės aprašymas


Logopedžių rekomendacijos dėl nuotolinio ugdymo(si) tėvams ir mokytojams

 

 

 

Pakeisti teksto dydį