Meniu Uždaryti

Pagrindinis ugdymas

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 

1. Ugdymo organizavimas 2023–2024 m. m.

1.1. Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė 2023–2024 m. m.
Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė savaitėmis, dienomis
5–8 06–25 37 (185 u. d.)

 

1.2. Ugdymosi procesas pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį skirstomas pusmečiais. Pusmečių trukmė:

Pusmetis Klasė Pradžia Pabaiga
I pusmetis 5–8 2023-09-01 2024-01-31
II pusmetis 5–8 2024-02-01 2024-06-25

 

1.3. 5–8 klasių mokinių atostogos numatomos:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2023-10-30 2023-11-03
Žiemos (Kalėdų) 2023-12-27 2024-01-05
Žiemos 2024-02-19 2024-02-23
Pavasario (Velykų) 2024-04-02 2024-04-05
Vasaros atostogos 5–8 klasėms 2024-06-26 2024-08-31

 

2. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka.

2.1 Pamokų laikas:

 Pamoka  Laikas
       1  8.00–8.45
       2  8.55–9.40
       3  9.50–10.35
       4  10.45–11.30
       5  11.55–12.40
       6  13.05–13.50
       7  13.55–14.40
       8 14.45–15.30

 

Pakeisti teksto dydį