Meniu Uždaryti

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Progimnazija dalyvauja projekte, įgyvendinant 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (Nr. 09.1.3-CPVAV-704-02-0001).

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto vykdytojas – Švietimo aprūpinimo centras. Vykdant projektą, gautos mokymo priemonės ir įranga, skirta 1-8 klasėms.

Taip pat, siekiant padėti mokytojams gautas priemones sėkmingai naudoti pamokose, yra parengti ir projekto duomenų valdymo sistemoje „Vedlys“ (www.vedlys.smm.lt) patalpinti parengtų pamokų veiklų aprašai.

Daugiau informacijos apie vykdomą projektą galima rasti ŠMM Švietimo centro aprūpinimo tinklalapyje – https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/esprojektai/.

Pakeisti teksto dydį