Meniu Uždaryti

„Sveikas vaikas, sėkminga mokykla“

Informuojame, kad 2019 m. balandžio 30 d. mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisija (toliau – Komisija) įvertino Gargždų „Minijos“ progimnazijos sveikatos stiprinimo programą ir priėmė sprendimą pripažinti Gargždų „Minijos“ progimnazijos mokyklą sveikatą stiprinančia mokykla. Posėdžio protokolo išrašą su patvirtinančiu nutarimu galima rasti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainėje www.smlpc.lt.

Informuojame, kad 2022 m. gruodžio 7 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija (toliau–Komisija) įvertino Gargždų „Minijos“ progimnazijos sveikatos stiprinimo programą ir priėmė sprendimą pratęsti Gargždų „Minijos“ progimnazijos  sveikatą stiprinančios mokyklos statuso galiojimo laiką. Posėdžio metu patvirtintą sveikatą stiprinančių mokyklų sąrašą bus galima rasti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainės aktualijose www.smlpc.lt

Gargždų „Minijos“ progimnazijos „Sveikas vaikas, sėkminga mokykla“ programa 2022-2027 mokslo metams (toliau – Programa), sudaryta atsižvelgus į strateginius įstaigos planus, progimnazijos veiklos programą, bendruomenės poreikius, nustato 2022-2027 mokslo metams tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. Programa siekiama formuoti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų bei  bendruomenės pastangomis kurti integruotą, visaapimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką. Programą įgyvendins progimnazijos, sveikatos stiprinimo veiklos organizavimo grupė, pedagogai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai.

Programos tikslas: ugdyti Gargždų „Minijos“ progimnazijos mokinių sveikatos raštingumą.

Programos prioritetai: Gargždų „Minijos“ progimnazijos mokinių sveikatai palankios gyvensenos ir jos įgūdžių gerinimas.

Uždaviniai:

  1. Stiprinti gerus mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykius, vaikų/mokinių psichologinius poreikius atitinkančią aplinką.
  2. Tobulinti sveikatos saugos reikalavimus atitinkančią ugdymo, mokymo ir darbo aplinką.
  3. Suteikti mokiniams ir mokyklos bendruomenei žinių apie sveikatos saugojimo ir stiprinimo įgūdžius, formuoti kasdienius sveikos gyvensenos įpročius.
  4. Aktyvesnis pedagogų vaidmuo, formuojant sveikos gyvensenos įpročius mokykloje.
  5. Įtraukti mokinių tėvus (globėjus) į sveikatos stiprinimo veiklą mokykloje.
  6. Racionaliau panaudoti turimus materialinius išteklius sveikatos stiprinimo ir ugdymo veiklai.
  7. Pasidalinti sveikatos stiprinimo veiklos gerąja patirtimi mokyklos bendruomenėje ir už jos ribų.

 

Pakeisti teksto dydį