Meniu Uždaryti

Progimnazijos mokytojai aptarė atnaujinto turinio diegimo aktualijas

Kovo 14 dieną vyko progimnazijos AUT diegimo grupės metodinis pasitarimas „Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimas: kaip sekasi?“ Pagrindinis pasitarimo tikslas – atskleisti, kokie sunkumai kyla, kokios patirtys susiformavo diegiant atnaujintą ugdymo turinį. Mokytojai pasidalijo darbo pagal atnaujintas programas aktualijomis. Išskirtinis dėmesys skirtas planavimo, 30 proc. pasirenkamo turinio panaudojimo, tarpdalykinei integracijai, mokinių kompetencijų vertinimo klausimams. Nutarta atlikti AUT diegimo stebėseną. Stebėsenos rezultatai, kurių AUT komanda tikisi sulaukti gegužės mėnesį, turėtų parodyti, kokios pagalbos ir išteklių reikia mokytojams.

Pakeisti teksto dydį