Meniu Uždaryti

Konkursas „Kas man yra lietuvių kalba“

Šiais metais minime valstybinės lietuvių kalbos šimtmetį, todėl Lietuvių kalbos institutas, siekdamas ugdyti mokinių pilietiškumą ir kultūrinę savimonę, puoselėti mokinių kūrybinius ir meninius gebėjimus, paskelbė konkursą moksleiviams Kas man yra lietuvių kalba.

Mokiniai galėjo pateikti  pasirinktos formos kūrinį: rašinį, esė, eilėraštį, piešinį dainą, filmą, nuotrauką, skulptūrą, koliažą ir kt.

,,Minijos“ progimnazijos mokinės − R. Ruibytė (6a), J. Šašytė (8e) ir R. Jakaitė

(8e) − dalyvavo konkurse. Rimantė ir Jogailė kūrė rašinius, Raminta išbandė savo jėgas eilėmis  atsakydama į klausimą Kas man yra lietuvių kalba. Padėkos raštais buvo apdovanotos  merginos ir jas ruošusios mokytojos – D. Prunskienė bei A. Jančauskienė.

      Renginio organizatoriai džiaugėsi, kad šis konkursas sulaukė didžiulio susidomėjimo − Lietuvių kalbos institutas gavo daugiau nei 600 įvairiausio pobūdžio mokinių darbų iš visos Lietuvos ir netgi iš keturių lituanistinių mokyklų, įsikūrusių užsienyje. Daugiausia sulaukė įvairiomis priemonėmis atliktų piešinių ir rašto darbų.

Kalbėti apie savo santykį su gimtąja kalba, išvengti deklaratyvumo nėra lengva. Todėl instituto svetainėje patalpintame garso įraše visiems dalyviams viešai padėkojo lietuvių kalbos komisijos pirmininkė dr. Violeta Meiliūnaitė ir Lietuvių kalbos instituto direktorė dr. Albinos Auksoriūtė.

Tikimės, kad mokiniai aktyviai dalyvaus ir kituose renginiuose, skirtuose lietuvių kalbos šimtmečiui.

Pakeisti teksto dydį