Meniu Uždaryti

Nemokamas maitinimas

Informuojame, kad maisto daviniai nemokamą maitinimą gaunantiems 1 – 8 klasių mokiniams bus dalijami vasario 25 d. (ketvirtadienį):
7.30 – 8.30 val.
Atsiimti gali mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ar pilnamečiai asmenys vidiniame mokyklos kieme prie įėjimo į sporto salę.

Pakeisti teksto dydį