Meniu Uždaryti

Tėvams

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3bcf55b0419c11ecac25bd9c0b3391dc


Vyriausybės nutarimas dėl neformaliojo švietimo lapkričio 3-9 d.


DĖL NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE PASKELBUS INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANTĮ REŽIMĄ


Pavyzdinė sutikimo dėl dalyvavimo mokyklos vykdomame testavime covid-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti forma

Sprendimas dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose

 


Jeigu kiltų kliūčių norint prisijungti prie virtualios mokymosi aplinkos ar dėl kompiuterinės įrangos gedimimų, kreipkitės į mokyklos inžinierių Stasį Sodeikį el. paštu admin@minijos.lt.


 

Atmintinė1

 


NVSC algoritmai, kaip elgtis, jei ugdymo įstaigos darbuotojas ar mokinys susirgo COVID-19 liga

Udymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Gargždų “Minijos” progimnazijos ir jos skyrių (Jakų ir Gobergiškės) COVID-19 ligos valdymo grupės sudarymo ir darbo karantino sąlygomis patvirtinimo

Dėl krizių valdymo Gargždų “Minijos” progimnazijoje ir jos skyriuose (Jakų ir Gobergiškės) COVID-19 ligos atveju

Gargždų “Minijos” progimnazijos ir jos skyrių (Jakų ir Gobergiškės) pasirengimo galimam užsikrėtimo COVID-19 liga atvejui, bei patvirtinus užsikrėtimo COVID-19 virusu atvejį mokykloje, priemonių ir veiksmų planas

Gargždų „Minijos“ progimnazijos ir jos skyrių (Jakų ir Gobergiškės) patalpų valymo, dezinfekavimo ir vėdinimo darbų paskirstymas

 

 

 

Pakeisti teksto dydį