Meniu Uždaryti

COVID 19

Izoliacijos tvarka


Valstybės sveikatos apsaugos ministro sprendimų pakeitimai:


Valstybės sveikatos apsaugos ministro įsakymų pakeitimai:

  • Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-2701 „Dėl darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos patikrinimų reikalavimų“ pakeitimo: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/aeedf5416e6711ecb2fe9975f8a9e52e

Dalinuosi teisės aktais dėl trečio skiepo ir nemokamo antikūnų vienkartinio tyrimo.


SAM informuoja apie Galimybių paso pakeitimus nuo gruodžio 28 d.: https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/sam-informuoja-apie-galimybiu-paso-pakeitimus-nuo-gruodzio-28-d


Pakeitimai dėl vienkartinio serologinio antikūnų tyrimo ir kriterijai kam nereikia testuotis (jei įtraukta į privalomų testuotis sąrašą). Įsigalioja 2021-12-28.

Valstybės sveikatos apsaugos ministro sprendimo pakeitimas:

Valstybės sveikatos apsaugos ministro įsakymo pakeitimas:

  • Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-2701 „Dėl darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos patikrinimų reikalavimų“ pakeitimo: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c934fdf05de511ecb2fe9975f8a9e52e

Dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų

Rekomendacijos šventiniam laikotarpiui


Vis kyla klausimų kur rasti sąrašą laboratorijų, kurios atlieka nemokamą vienkartinį COVID-19 antikūnų tyrimą. Kiekybiniai ar pusiau kiekybiniai serologiniai tyrimai nemokamai atliekami vieną kartą gyventojams ne anksčiau kaip po 120 dienų po vakcinacijos pagal pilną vakcinacijos schemą.

Nuolat atnaujinami laboratorijų sąrašai:

https://sam.lrv.lt/lt/koronavirusas/informacija-visuomenei/mobilieji-punktai-karsciavimo-klinikos-ir-laboratorijos

Teisės aktas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e97031784ef911ec86bdcb0a6d573b32


Teisės aktų pakeitimai:

  • Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. V-1946 „Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis darbuotojams neatliekami sveikatos patikrinimai, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/26edb212515311ec86bdcb0a6d573b32
  • Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-2701 „Dėl darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos patikrinimų reikalavimų“ pakeitimo: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a736f2b2522011ec86bdcb0a6d573b32
  • Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e97031784ef911ec86bdcb0a6d573b32

Periodiškai testuotis dėl COVID-19 turintys nepasiskiepiję darbuotojai nuo gruodžio 1 dienos tai darys savo arba darbdavio (jei darbdavys taip nusprendžia) lėšomis.

Vyriausybės nutarimo pakeitimas:

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e8f5c6b4486911eca8a1caec3ec4b244


Valstybės sveikatos apsaugos ministro sprendimų pakeitimai:


ŽMONIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. I-1553 18 IR 40 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS


Sprendimas „DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

Sprendimas „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO


DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO


Valstybės sveikatos apsaugos ministro įsakymo pakeitimas:

  • Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/230ccfc01bdc11ecad9fbbf5f006237b

Dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. Birželio 30 d. Sprendimo nr. V-1552 „dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo


Gargždų “Minijos” progimnazijos covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atveju tvarkos aprašas


Glausta informacija apie mokinių testavimą nuo Covid-19

https://bit.ly/3jTeJNB


Apie mokyklų darbą pandemijos sąlygomis

https://mokyklabecovid.lt


Pavyzdinė sutikimo dėl dalyvavimo mokyklos vykdomame testavime covid-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti forma

Sprendimas dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose


 

 

Pakeisti teksto dydį