Meniu Uždaryti

COVID 19

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO


Valstybės sveikatos apsaugos ministro įsakymo pakeitimas:

  • Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/230ccfc01bdc11ecad9fbbf5f006237b

Dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. Birželio 30 d. Sprendimo nr. V-1552 „dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo


Gargždų “Minijos” progimnazijos covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atveju tvarkos aprašas


Glausta informacija apie mokinių testavimą nuo Covid-19

https://bit.ly/3jTeJNB


Apie mokyklų darbą pandemijos sąlygomis

https://mokyklabecovid.lt


Pavyzdinė sutikimo dėl dalyvavimo mokyklos vykdomame testavime covid-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti forma

Sprendimas dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose


 

 

Pakeisti teksto dydį