1-8 klasių ugdymo planas 2018-2019 m. m. >>>

5-8 klasių trumpalaikų konsultacinių valandų organizavimo tvarkaraštis 2018 – 2019 m.m.

 

                5 – 8 klasių mokinių ugdymo procesas pradedamas 2018 m. rugsėjo 3*- d.  Ugdymo proceso trukmė – 185 dienos.

                Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 3 d., baigiamas birželio 21 d. (37 savaitės)

 

               Ugdymo procesas, įgyvendinant pagrindinio ugdymo programos I dalį, skirstomas trimestrais. Trimestrų trukmė:

 •              Pirmas trimestras 5–8 klasėms: rugsėjo 3 d.– lapkričio 30 d. (60 u. d.);
 •              Antras trimestras 5–8 klasėms: gruodžio 1 d.– kovo 15 d. (61 u. d.);
 •              Trečias trimestras  5–8 klasėms: kovo 18 d. – birželio 21 d. (64 u. d.).

            

 5-8 klasių mokinių atostogos numatomos:

             

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2018-10-29

2018-11-02

Žiemos (Kalėdų)

2018-12-27

2019-01-02

Žiemos

2019-02-18

2019-02- 22

Pavasario (Velykų)

2019-04-23

2019-04-26

Vasaros atostogos  5–8 klasėms

2019-06-22

2019-08-31

            

10+5 ugdymo dienų organizavimas

                                Progimnazijos susitarimu:

 1. rugsėjo 14 d.(penktadienis) – Neformalaus ugdymo veiklų mugė
 2. rugsėjo 26 d.(trečiadienis) – Europos kalbų diena
 3. spalio 16 d.(antradienis) – Muziejų diena
 4. lapkričio 15-16 d.(ketvirtadienis-penktadienis) – Etnokultūros dienos
 5. lapkričio 15-16 d.(ketvirtadienis-penktadienis) – Etnokultūros dienos
 6. gruodžio 4 d.(antradienis) – Vienos dienos tema
 7. kovo 20(trečiadienis) - Žemės diena
 8. balandžio 8 d.(pirmadienis) – Vanduo - gyvybės šaltinis                                                              
 9. gegužės 9 d.(ketvirtadienis) – Europos šalių kultūrų diena
 10. birželio mėn. – Sporto diena

                      Savivaldybės pritarimu:

 1. rugsėjo 3 d. (pirmadienis) – Mokslo ir žinių diena
 2. spalio 4 d. (ketvirtadienis) –  Mokytojo diena
 3. gruodžio 21d. (penktadienis) – Kalėdų belaukiant
 4. balandžio mėn. – Akcija ,,Darom“
 5. birželio 1 d. (šeštadienis) – Vaikų gynimo diena

                      Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka.

                      Jei oro temperatūra – 20 laipsnių ar žemesnė, į progimnaziją gali nevykti 5 klasių mokiniai. Esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama Progimnazijos internetinėje svetainėje ir elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

                      Progimnazijos direktorius, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremaliąją padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo.