Seniūnų taryba (toliau – Taryba) – Progimnazijos savivaldos institucija, renkama vieneriems metams. Tarybą sudaro 5–8 klasių seniūnai. Tarybos pirmininką renka Tarybos nariai pirmame posėdyje. Taryba apie savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems bendruomenės nariams kartą per metus.

Tarybos funkcijos:

  1. deleguoja savo atstovus į Progimnazijos tarybą;
  2. padeda organizuoti Progimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;
  3. teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;
  4. organizuoja savanorių judėjimą;
  5. atstovauja mokinių interesams taryboje bei kitose savivaldos institucijose, tarpininkauja ginant mokinių teises Progimnazijoje;
  6. rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu Progimnazijoje;
  7. dalyvauja rengiant Progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
  8. svarsto Progimnazijos direktoriaus ar kuruojančio direktoriaus pavaduotojo ugdymui teikiamus klausimus.

     5a          Milda Kvekšaitė,  Narė

     5b          Ąžuolas Šakinis,  Narys

     5c           Natanas Anužis,   Narys

     5d           Smiltė Vaitkevičiūtė, Narė

     5e           Gabija Šeiniūtė,  Narė

     6a           Deimantė  Piaulokaitė, Narė (Mokyklos tarybos narė)

     6b          Lukrecija Balsytė, Narė

     6c          Laurita Moliakovaitė, Narė (Mokyklos tarybos narė)

     6d         Gytis Gedmintas, Narys

    6e          Alanta Ročiūtė,  Narė

    7a          Arnas Gomas,  Narys (Mokyklos tarybos narys)

    7b          Kamilė Petkutė, Narė

    7c          Gytė Jakaitė Narė, (Mokyklos tarybos narė)

    7d         Eimantas Šerlinskas, Narys

    7e         Milda Tulabaitė,  Narė

    8a         Ugnius Mikalauskis,  Narys (Mokyklos tarybos narys)

    8b         Greta Šleiniūtė,  Narė

    8c          Eligijus Paulikas, Narys

    8d         Adrija Mogilaitė,  Narė

    8e         Tomas Jolavojus, Narys