19 balandžio 10, Trečiadienis 10:12

Mokinių mainų programa „Minijos“ progimnazijoje

Šiomis dienomis „Minijos“ bendruomenėje klega linksmi vaikų balsai, girdisi ausiai neįprastų  kalbų garsai. Tai 48 mokinių ir 15 mokytojų jungtinės veiklos pagal  Erasmus + programos 2 pagrindinio veiksmo KA229 bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių projekto  2018-1-DE03-KA229-047332_4  "Vanduo yra gyvenimas", skirto pažinimo ir socialinių kompetencijų ugdymui, mokinių mainų programos atgarsiai.

Pirmąją dieną svečiai lankėsi mokykloje, vyko į AB „Klaipėdos“ vandenys 3-ąją vandenvietę, lankėsi Pajūrio regioniniame parke, ėjo Litorinos taku, susitiko su ekologu Erlandu Paplauskiu.

Gargždų „Minijos” progimnazijos 3-4 klasių  ir 5- 8 klasių mokinių vykdomo tarptautinio mokyklų mainų projekto „Vanduo yra gyvenimas“ tikslas yra susipažinti su  vandens svarba žmogui ir jo aplinkai,  įsisąmoninti, kad vandens ištekliai yra riboti ir  ugdytis atsakingo vartojimo įgūdžius.

Per mokinių mobilumo mainus jie mokosi  tyrinėti vandens kokybę, atlieka vandens vartojimo kiekybinius tyrimus, analizuoja rajono teritorijoje esančių vandens išteklių priežiūros problemas bei tvaraus vandens išteklių valdymo problemas. Progimnazijos anglų kalbos mokytojos Violeta Barbšienė ir Stefanija Piaulokienė siekia savo darbe pritaikyti CLIL ( Content and Language Integrated Learning- integruotą turinio ir kalbos mokymo) metodą, kad mokiniai suprastų tvaraus vystymosi būtinybę ir norą veikti atitinkamai, išsiugdytų įgūdį  atsakingai naudotis ir valdyti gamtos išteklius.

Ruošdamiesi mainų programai Lietuvoje, mokiniai parengė pristatymą apie Klaipėdos rajono kaip keturių vandenų krašto vandens išteklius, atliko  Minijos upės pakrančių, esančių Gargždų miesto teritorijoje, gamtos stebėsenos darbus, atliko mėgėjiškus  upės vandens kokybės tyrimus pagal randamas  žuvų ir vandens gyvių rūšis ir parengė pristatymus anglų kalba. Ši informacija paskleista tarptautinėje konferencijoje „Kas yra vanduo?“ vykusioje balandžio 9 d. Konferencijoje dalyvavo Klaipėdos rajono Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriaus ekologė Kristina Stulpinienė, Jūrinių tyrimų centro Duomenų ir jūros aplinkos politikos skyriaus vedėja   Aistė Kubiliūtė, taip pat  mokyklos partneriai iš Portugalijos, Bulgarijos, Graikijos ir Vokietijos mokyklų.

Mokinių mainų programos metu mokiniai dirba mišriose daugiakalbėse grupėse, tai padeda jiems ugdytis tarpkultūrinius, kūrybinius, komunikacinius, mokslinius ir socialinius įgūdžius. Mokiniai ugdosis kritinio mąstymo, bendradarbiavimo, kūrybiškumo bei  komunikavimo įgūdžius. Jie  naudoja naujas technologijas kaip vertingą komunikacijos priemonę. Naudodami anglų kalbą kaip bendravimo kalbą ir projekto darbo kalbą, mokiniai pagerina kalbinius įgūdžius. Visų projekte dalyvaujančių šalių mokiniai ateityje kurs video filmus apie atsakingą vandens išteklių naudojimą, parengs informacinius lankstinukus, išleis kalendorių su kraštovaizdžiais ir patarimais tvaraus vandens išteklių naudojimo tema.