19 kovo 31, Sekmadienis 12:40

Projektas „Motyvuoti mokytojai ir tėvai, – motyvuoti mokiniai”

Gargždų „Minijos“ progimnazijos tarybos nariai, matematikos mokytojai ir administracijos atstovai  š. m. kovo 14 d. dalyvavo projekto „Motyvuoti mokytojai ir tėvai, - motyvuoti mokiniai”, organizuotame renginyje. kurį vedė psichologė G. Lečickienė. Susitikimo pradžioje išsakėme susitikimo lūkesčius. Aptarėme, kad bendradarbiavimas -  tai dalijimasis laiku, žiniomis, gebėjimais ir tikslais. Braižėme apskritimo mąstymo žemėlapius, kuriuose mokiniai, mokytojai, tėvai išreiškė nuomonę, kokias veiklos sritis norėtų ir galėtų tobulinti. 

Iškelti tikslai ir jų įgyvendinimo žingsniai 2019 - 2020 m. m.

Kiekviena grupė išrinko svarbiausią tikslą ir aptarė, kaip jį įgyvendins pagal SMART metodiką.

Pirmoji grupė išsikėlė tikslą įkurti „Python“ programavimo būrelį 1-4 ir 5-8 klasėms.

Prie šio tikslo įgyvendinimo prisidės mokyklos administracija, kuriai talkins mokyklos tarybos pirmininkas.

Antros grupės išsikeltas tikslas – bendri renginiai su tėvais.

Renginys – Sporto šventė

laikas – kartą metuose – birželio mėn.

dalyvių skaičius – visų klasių mokiniai

organizacinė grupė – kūno kultūros mokytojai + tėvų atstovai + mokinių atstovai.

Ką  padarysime? Vaidmenys ir atsakomybės:

 • Tėvai – aktyviai dalyvauja organizacinėje grupėje, siūlo idėjas, dalyvauja komandose su vaikais, ieško rėmėjų arba patys remia renginį.
 • Mokiniai – aktyviai dalyvauja organizacinėje grupėje, siūlo veiklas, rungtis, patys dalyvauja komandose.
 • Mokytojai – suburia organizacinę grupę, informuoja tėvus apie būsimą šventę, rūpinasi inventoriumi, prizais, padėkomis.

Renginys  -   Protų mūšis

laikas – nuo 2020 m. vasario 16 d. iki kovo 9 d. klasėse; kovo 11 d. - finalas

dalyvių skaičius – klasių komandos (po 6 mokinius)

organizacinė grupė – istorijos mokytojai + mokytojai savanoriai – sukuria šventės nuostatus.

Ką  padarysime? Vaidmenys ir atsakomybės:

 • Tėvai  - aktyviai dalyvauja komandose, ieško rėmėjų, siūlo užduotis.
 • Mokiniai – ruošiasi pagal rekomenduojamas temas, ruošia komandos prisistatymą, užduotis priešininkų komandai, aptaria bendrą komandos akcentą.
 • Mokytojai – suburia organizacinį komitetą, rekomenduoja mokiniams literatūrą, naudingus šaltinius, sudaro komisiją, rengia užduotis, informuoja apie būsimą renginį tėvus, skatina mokinius dalyvauti komandose, pasirūpina reikiama įranga ir priemonėmis, rūpinasi apdovanojimais.

Trečios grupės išsikeltas tikslas - pamokos netradicinėje erdvėje.

 • Vesti pamokas kavinėje, lauke, muziejuje.
 • Kartą per mėnesį dalyko mokytojas veda pamoką netradicinėje erdvėje. Dalykai keičiasi, mokytojas rugsėjo mėnesį pasirenka laiką ir erdvę ir paskelbia mokiniams (dėl vietos galima tartis).
 • Klasei sudaromas 9 dalykų pamokų tvarkaraštis ir paskelbiamas per TAMO.
 • Per mokslo metus vyksta 9 pamokos netradicinėje erdvėje. Dalykai gali integruotis.
 • Pamoka vyksta paskutinę mėnesio savaitę.

Ketvirtoji grupė aptarė ir užrašė kaip įgyvendins uniformų dėvėjimą ir išsikėlė tikslą pasiekti, kad uniformų dėvėjimas mokykloje būtų 100%.

 • Specifinis: kokių uniformų nori mokiniai.
 • Išmatuojamas: apklausų rezultatai.
 • Aptartas: su mokiniais, tėvais, mokytojais.
 • Pasiekiamas: vieningai reikalauja mokytojai, skatina tėvai, vieni kitus ragina mokiniai.
 • Laike ribotas: visi mokslo metai.
Atnaujinta 19 kovo 31, Sekmadienis 13:06