Vizija - inovatyvi, atvira kaitai, siekianti kiekvieno nario asmenybės ūgties, progimnazija.

 

Misija - kurti motyvuojančią, atvirą ir saugią ugdymo(si) aplinką, teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį I dalies ugdymą.

 

Filosofija - mokykla, kurioje gera mokytis, kurti, bendradarbiauti ir dirbti.

 

Vertybės:

Motyvacija

Iššūkiai ir nuotykiai

Nuoširdumas ir sąmoningumas

Inovatyvumas

Jaukumas ir svetingumas

Atsakomybė.