GARGŽDŲ „MINIJOS“ PROGIMNAZIJOS GPM 1,2% RINKIMŲ TVARKOS APRAŠAS

I . BENDROSIOS NUOSTATOS

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai turi galimybę skirti pajamų mokesčio dalį asmenims, kurie pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą (toliau – LPĮ) turi teisę gauti paramą, ir politinėms partijoms. Kadangi pajamų mokesčio dalis skiriama nuo gyventojo per mokestinį laikotarpį sumokėto ar nuo jo pajamų išskaičiuoto pajamų mokesčio, teikdamas paramą tokiu būdu gyventojas materialinių išlaidų nepatiria. Pajamų mokesčio dalis skiriama pateikiant Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjui FR0512 formą.

II. ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

1. Prašymai gali būti teikiami elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS), įteikti tiesiogiai VMI darbuotojui ar atsiųsti klasikiniu paštu; 2. Rėmėjų skaičius užregistruojamas paramos rinkimo koordinatoriaus; 4. Klasės, daugiausiai surinkusios paramos, apdovanojamos prizais ir padėkos raštais.

III. PINIGŲ PANAUDOJIMAS

Paramos pinigai gali būti panaudojami aplinkos kūrimui, mokyklos gražinimui, ugdomosios aplinkos gerinimui ir modernizavimui, kurį nustato mokyklos taryba.